Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Simona Černá, Jiří Kusák
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)
 
Rok: 2008, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
působení v zahraničí
 
Rok: 2008
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Autorský Kolektiv, Jiří Kusák
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Kolektiv Autorů, Veronika Radimcová, Daniela Svitáková, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Nowak, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jaromír Zubíček
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Daniela Zuková, Jan Kosík, Jaromír Zubíček
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Múzy v škole
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2008
stať ve sborníku