Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Martin Kajzar, Miloš Veverka
Rok: 2017
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, Muzikologické fórum, Česká společnost pro hudební vědu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Martin Kajzar, Jiří Burian
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2017, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017, Muzikologické fórum - časopis České společnosti pro hudební vědu
článek v odborném periodiku