Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2020, Hudební věda
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Ostravská univrzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Tereza Baronová, Jan Mazurek
Rok: 2020, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2020, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020, Fakulta umění OU
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Harmonie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Janáčkova akademie múzických umění v Brně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
ediční a redakční práce
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2020
stať ve sborníku
 
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019
působení v zahraničí
 
Rok: 2019, JAMUsica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019, HUDEBNÍ VÝCHOVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce
 
Rok: 2019
ediční a redakční práce