Máš hudební nadání? Umíš hrát na nějaký hudební nástroj? Máš rytmické cítění nebo hlas, který všechny okouzlí?

V tom případě jsi skvělým uchazečem pro studium na katedře hudební výchovy PdF OU. Katedra nabízí tříletý bakalářský studijní program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (ve variantách pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy) a strukturovaný tříletý bakalářský studijní program Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání (ve variantě pro střední školy). Náplň studia na KHV tvoří nástrojové a pěvecké dovednosti, základy dirigování, hudební teorie, analýza skladeb, dějiny české a světové hudební kultury. Studijní programy je možné studovat ve variantách maior (součástí studia je obhajoba závěrečné práce) a minor (bez obhajoby závěrečné práce).


Zveřejněno / aktualizováno: 05. 01. 2022