OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra hudební výchovy > Věda a výzkum

Hlavní zaměření výzkumné činnosti KHV

Výzkumná činnost katedry hudební výchovy se zaměřuje na následující oblasti:

 • Ostravská hudební kultura 20. a 21. století.
 • Studium regionální hudební kultury (muzikologický, hudebněvýchovný a umělecký odkaz významných osobností regionu).
 • Ostravští houslisté a pedagogové houslové hry (V. Kuzník, umělec a houslový pedagog).
 • Skladatelé ostravského Tvůrčího centra AHUV.
 • Výzkum hudební kultury německých obyvatel Ostravy.
 • Dějiny ostravské hudební výchovy od konce 19. století do roku 1945.
 • Aktuální problémy hudební didaktiky, hudební pedagogiky a hudební psychologie.
 • Aspekty pregraduální přípravy učitelů hudební výchovy.
 • Metodika tvorby odborných hudebně pedagogických textů.
 • Typologie a didaktické využití hudebního filmu.
 • Romipen v hudebněvýchovném kontextu.
 • Etnická hudba a její využití v hudební výchově.
 • Hudební a taneční folkloristika, folklor v hudební výchově.
 • Umělecká a pedagogická interpretace hudebního díla v historickém i soudobém kontextu.
 • Interpretační problémy regionální soudobé klavírní tvorby.
 • Problematika výuky sborového zpěvu a sbormistrovství, interpretace sborových děl.
 • Hudební terminologie v anglosaském prostředí.
 • Archetypální analýza a interpretace hudebního díla.
 • Antický mýtus jako námětová složka hudebních děl.
 • Symbolizace v hudbě.
facebook
rss
social hub