Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Jindra NOVOTNÁ, Jana Doležalová, Jana Ondráková, Jan Lašek, inetta nowosad
Rok: 2011, Nakladatelství Zielenogórské univerzity
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Naše muzika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Historica, revue pro historii a příbuzné obory
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Kolektiv Autorů, Veronika Ševčíková
Rok: 2011, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Kolektiv Autorů, Jindřich SCHWARZ
Rok: 2011
ediční a redakční práce
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené
 
Rok: 2011
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)