Publikační činnost - IS PUBL
Sociální potřeba autonomie a rysy osobnosti
Jindra NOVOTNÁ, Jan Lašek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Současná česká liturgická hudba jako zdroj impulsů a předmětových relací v rámci hudebně-pedagogické přípravy
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Správa o vzdelávacom kurze "Successful Transitions" 1.-5.apríla 2009 v Ludwigsburgu
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2010, E-psychologie. Elektronický časopis Českomoravské psychologické společnosti (online)
článek v odborném periodiku

Studentská vědecká konference
Jaromír Zubíček
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Súčasné postavenie klavírných sonát v repertoári dnešných klaviristov a vzťah minulosti a súčasnosti k Haydnovu tvorivému odkazu
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Súčasný trend výučby hlasovej výchovy v základnej umeleckej škole
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Superschol
Jan Spisar
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sýrinx - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu
David Kozel
Rok: 2010
stať ve sborníku

Terapie uměním pro děti a mládež se zdravotním postižením jako prostředek sociální integrace (se zaměřením na konkrétní prostředí Múzické školy v Ostravě-Mariánských Horách)
Jiří Kusák
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The presentation of Czech singing choir abroad in years 1989 - 2009 during the social - political changes
Jan Spisar
Rok: 2010, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Tibor Sedlický a príprava učiteľov hudobnej výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Tréma při uměleckém vystoupení a některé příčiny jejího vzniku II.
Libuše Černá
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tréma při uměleckém vystoupení a některé příčiny jejího vzniku II.
Libuše Černá
Rok: 2010
stať ve sborníku

Úloha hudobno-pohybovej činnosti v edukačnom procese pri zvládaní tranzitívneho obdobia
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2010
stať ve sborníku

Úloha hudobno-pohybovej činnosti v edukačnom procese pri zvládaní tranzitívneho obdobia
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod
Karel Steinmetz
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Večery hudby jako významný a inspirující fenomén regionální hudební kultury
René Adámek
Rok: 2010
stať ve sborníku

Vklad k poznání regionální hudební kultury
Jiří Kusák, Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vokálne diela Josepha Haydna pre sólový spev v hlasovej príprave budúceho učiteľa hudby
Jiří Kusák
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vplyv hudby a hudobných činností na prospech a správanie žiaka v tranzitívnom období
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výběr z děl sborových klasiků
Jan Spisar
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Výroční koncert Pěveckého sdružení Slezská Ostrava
Jiří Kusák
Rok: 2010
interpretace uměleckých děl

Vyučovací předmět hra na elektronické klávesové nástroje a ŠVP na ZUŠ Třinec
Pavla OLŠAROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání budoucích chrámových hudebníků a jeho vliv na estetickou kvalitu liturgické hudby.
Anna NAJSROVÁ
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vztah hudby a slova v opeře Šárka Z. Fibicha a L. Janáčka
Karel Steinmetz
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěr
Karel Steinmetz, Jan Mazurek, Jan Mazurek
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Žilinská univerzita
Jiří Kusák
Rok: 2010
působení v zahraničí

85 let Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Karviné
Daniela Střílková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Antický hudební mýtus
David Kozel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Antický hudební mýtus
David Kozel
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Apercepce výchovných hudebně vzdělávacích koncertů subjektem adolescenta
Miroslava KUPKA
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archetypální symbolika antického hudebního mýtu jako integrující prostředek poslechu hudby
David Kozel
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypální symbolika antického hudebního mýtu jako integrující prostředek poslechu hudby
David Kozel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archetypy jako integrativní prvek hudební výchovy
David Kozel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archetypy jako integrativní prvek hudební výchovy
David Kozel
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

B. Martinů: Otvírání studánek, výběr sborových skladeb a cappella
Jan Spisar
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

Budou dějiny hudební výchovy pro přístí generace literárním žánrem sci-fi?
Šárka Zedníčková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Budoucí učitel hudební výchovy a jeho ?posluchačský profil? - dílčí sonda do současného stavu
Veronika Ševčíková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CD Adash & Naches: Napůl živě
David Kozel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Člen poroty
Jan Spisar
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dětská opera součástí českých divadel i samostatná instituce
Markéta SZENDIUCHOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Důsledky změn ve vzdělávání v úrovni dosažených pěveckých dovedností budoucích učitelů hudební výchovy
Inez Kozelská
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Easing transitive period by means of musical activities
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2009
stať ve sborníku

Easing transitive period by means of musical activities
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etnická hudba II (střední Asie, jihovýchodní Asie, Austrálie, Arabský kulturní okruh, Afrika, Austrálie, Latinská Amerika)
Jiří Kusák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evropský hudební a taneční folklor jako axiologická konstanta humanisticko-tvořivého paradigmatu hudební pedagogiky a procesu hudebního vzdělávání
Jiří Kusák
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Festival Valentův hudební podzim, výběr sborových skladeb
Jan Spisar
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl

František Blaha - pedagog hudby a konferenciér hudebních výchovně vzdělávacích koncertů
Miroslava KUPKA
Rok: 2009
stať ve sborníku

Hudba ako prostriedok uľahčenia prechodu na 2. stupeň ZŠ
Eva KRÁLOVÁ
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební kultura v Olomouci v období od podzimu 1938 do května 1945
Karel Steinmetz
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborníki hudební výchovy
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647