Publikační činnost - IS PUBL
Tři jubilující ostravští 'nestoři' hudební pedagogiky a historie
Karel Steinmetz
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tučapský, Antonín
Jan Mazurek, Karel Steinmetz
Rok: 2016
stať ve sborníku

University of Malta
Jiří Kusák
Rok: 2016
působení v zahraničí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
David Kozel
Rok: 2016
působení v zahraničí

Vánoční koncert ZUŠ Frenštát p.R.
Věra MARHEVSKÁ
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Vánoční setkání, koncert VPS OU
Jan Spisar
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Varhanářství na území českých zemí v meziválečném období - střet cecilianismu a orgelbewegugng?
Petr LYKO
Rok: 2016, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku

Vliv hudby na psychosociálně ohrožené děti
Alois Daněk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

VŠKP na KHv PdF OU - od sondy historické k perspektivě budoucí
Veronika Ševčíková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty nácviku soudobé klavírní hudby
Jaromír Zubíček
Rok: 2016, Aura Musica
článek v odborném periodiku

Vysokoškolské kvalifikační práce na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Veronika Ševčíková
Rok: 2016, HUDEBNÍ VÝCHOVA
článek v odborném periodiku

Vysokoškolské kvalifikační práce na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
Veronika Ševčíková
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Vystoupení na vernisáži soutěžní výstavy prací frenštátských škol
Věra MARHEVSKÁ
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Vystoupení na vernisáži výstavy Obrazy rodičovství
Věra MARHEVSKÁ
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Využití lidové písně v díle Antonína Dvořáka
Markéta MYŠKOVÁ
Rok: 2016
stať ve sborníku

Využití valašské lidové písně v pěveckých a instrumentálních činnostech v hudební výchově
Jan Chumchal
Rok: 2016
stať ve sborníku

Vzájemné vlivy české a polské hudební kultury v regionu rakouského/českého Slezska
Karel Steinmetz
Rok: 2016
stať ve sborníku

Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890-1918. Odborná hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Z Klánovic do Rudolfina během tří měsíců
Alois Daněk
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní myšlenkové iniciativy českého undergroundu
Ondřej JURÁSEK
Rok: 2016
stať ve sborníku

Základní myšlenkové iniciativy českého undergroundu
Ondřej JURÁSEK
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zogata, Pavel
Karel Steinmetz
Rok: 2016
stať ve sborníku

Zpívej v čase vánočním
Věra MARHEVSKÁ
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl

Zvídavé ženy namíchaly v Ostravě kvalitní operní koktejl
Martin Kajzar
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

24. Internationale Waldviertler Orgelwoche
Tomáš THON
Rok: 2016
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

A Musical Analysis of Mythical Thought in the Work of Claude Lévi-Strauss
David Kozel
Rok: 2015, Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro sólovou violu Josefa Schreibera
David Kozel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antické motivy v dílech českých skladatelů 1. poloviny 20. století
David Kozel
Rok: 2015
stať ve sborníku

Ars musica
Jiří Kusák
Rok: 2015
rozhlasové a televizní relace

Barokní hudba napříč Evropou
Tomáš THON
Rok: 2015
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Berlin: Institut für Theaterwissenschaft, Staatsbibliothek zu Berlin, Staatliches Institut für Musik
Martin Kajzar
Rok: 2015
působení v zahraničí

Cimbálová muzika Friš: Friš a hosté
Martin Kajzar, Martin Hrbáč, Lisleotte Rokyta, Otto Žabka, Jan Karpiel
Rok: 2015
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Colours of Ostrava
Martin Kajzar
Rok: 2015
interpretace uměleckých děl

České jazzové vzdělávání a studium českých jazzových hudebníků na Berklee School of Music (nejen) v letech 1968-1989
Ondřej JURÁSEK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

České jazzové vzdělávání a studium českých jazzových hudebníků na Berklee School of Music (nejen) v letech 1968-1989
Ondřej JURÁSEK
Rok: 2015
stať ve sborníku

České jazzové vzdělávání (nejen) v letech 1968-1989
Ondřej JURÁSEK
Rok: 2015
stať ve sborníku

Daniel Skála - Jiří Kusák: Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989
David Kozel, Jiří Kusák, Daniel Skála
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dějiny hudby v přehledu (pro žáky ZUŠ, SŠ a gymnázií)
Jitka HOŇKOVÁ
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Den slezských varhan na Janáčkově máji
Milan BÁTOR
Rok: 2015, Harmonie online
článek v odborném periodiku

Festival Poodří Františka Lýska 2015
Martin Kajzar
Rok: 2015
úvodní slovo k výstavě

Filmová biografie o hudebních osobnostech útvar "regionální" nebo "globální"?!
Veronika Ševčíková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Flamengo: Kuře v hodinkách
Ondřej JURÁSEK
Rok: 2015, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Flamengo: Kuře v hodinkách
Ondřej JURÁSEK
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Four Chapters from the History of Orchestra in Ostrava - Today´s Janáček Philharmonic Ostrava
Karel Steinmetz
Rok: 2015, Janáčkova filharmonie Ostrava
kapitola v odborné knize

Hudební kultura ostravských Němců v období 1. Republiky Československé
Karel Steinmetz
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební lidovýchovné aktivity v Ostravě v období od 20. do 40. let 20. století.
Jiří Kusák
Rok: 2015
stať ve sborníku

Hudební nauka v přehledu (pro žáky ZUŠ, SŠ a gymnázií)
Jitka HOŇKOVÁ
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hudební popularizační aktivity v Ostravě v letech 1931-1934
Jiří Kusák
Rok: 2015, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Hudební výchova v meziválečné Ostravě
Jiří Kusák
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla
David Kozel
Rok: 2015, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647