Publikační činnost - IS PUBL




Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku
 
Tomáš THON, Dušan Foltýn, MgA. Pavel Hromádka
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
ediční a redakční práce
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Martin Kajzar, Jan Spisar, Martin Gurbaľ, Erika Šporerová, Marcela Gurbaľová
Rok: 2016
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze