Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018, Jamusica
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018, Slezská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018, Ostravská unverzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
stať ve sborníku
 
Rok: 2018, Aureus
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Věra Marhevská, Petr Lichnovský
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
působení v zahraničí
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ediční a redakční práce
 
Rok: 2018, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jan Chumchal, Jiří Kusák
Rok: 2018, Hudební výchova
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2018
ostatní
 
Rok: 2018, Muzikolofické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2017
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
ediční a redakční práce