Publikační činnost - IS PUBL
F.M. Hradil hudební pedagog
Jan Mazurek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hlasová výchova a její pregraduální příprava u budoucích učitelů v evropském vzdělávacím prostoru
Inez Kozelská
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hlasová výchova a její pregraduální příprava u budoucích učitelů v Evropském vzdělávacím prostoru
Inez Kozelská
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudba v Ostravě 1945-1948
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudba v Ostravě 1945-1968
Jan Mazurek, Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudebněpedagogická činnost Leoše Janáčka na brněnské varhanické škole. Reflexe Emila Háby (1900-1982)
Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudební místopis Severomoravského kraje Vladimíra Gregora - zdroj cenných pramenných hudebně-topografických poznatků
Šárka Zedníčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudební pedagog v prostředí soukromé mezinárodní školy 1st International school of Ostrava
Věra MARHEVSKÁ
Rok: 2008
stať ve sborníku

Hudební výchova u zdravotně postižených dětí
Jiří Kusák, Simona Černá
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Janáčkiana 2008 - Leoš Janáček světový a regionální
Karel Steinmetz
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Janáčkiana 2008 - Leoš Janáček světový a regionální
Karel Steinmetz
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Janáčkovská problematika v muzikologickém díle doc. Vladimíra Gregora
Šárka Zedníčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jarní koncert
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Jarní koncert
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Jarní koncert duchovní hudby
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Jarní koncert Vysokoškolského pěveckého sboru OU
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Jarní salón 2008
Jaromír Zubíček
Rok: 2008
uspořádání výstavy (E)

Józef Świder - choral composer
Jan Spisar
Rok: 2008, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku

K analýze Glagolské mše Emila Háby z hlediska specifických harmonických jevů a textové výstavby (zvl. se zaměřením na hláskoslovné procesy srbské/chorvatské redakce církevní slovanštiny)
Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Katedra společenských věd PdF OU a problematika RVP ZV - stávající stav a inovace plynoucí z řešení projektu OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.2/0248
Veronika Ševčíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Katolická univerzita v Ružomberku
René Adámek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Katolická univerzita v Ružomberoku
Jan Spisar
Rok: 2008
působení v zahraničí

Ke komplexní analýze kompozice Vítr a zvon Františka Háby (zvl. se zaměřením na elementy sónické projekce větru a zvonu do vokálního projevu a sémantické aspekty)
Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Kirchliche Hochschule Edith Stein Stams
René Adámek
Rok: 2008
působení v zahraničí

Klavírní interpretační kurzy
René Adámek
Rok: 2008
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Koncepce a realizace mezipředmětových projektů hudební výchovy, výtvarné výchova a českého jazyka na 1st International school of Ostrava.
Věra MARHEVSKÁ
Rok: 2008
stať ve sborníku

Koncert k 55. výročí vysokoškolského vzdělávání učitelů na severní Moravě a ve Slezsku
Jan Spisar
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Ladislav Daniel a jeho hudebněvýchovné projekty
Karel Steinmetz
Rok: 2008
stať ve sborníku

Matiné
Jiří Čech
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metamorfózy hudobnej kultúry vo Vrútkach
Jiří Kusák
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní sborník hudební výchovy
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mezinárodní studentská vědecká konference KHV
Jaromír Zubíček
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
Inez Kozelská
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2007/č. 2
Veronika Radimcová, Kolektiv Autorů, Daniela Svitáková, Kolektiv Autorů Kolektiv Autorů, Jan Nowak, Inez Kozelská, Jiří Kusák, Jaromír Zubíček
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Daniela Zuková, Jan Kosík, Jaromír Zubíček
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Miloš Konvalinka - portrét dirigenta, skladatele a rozhlasového pracovníka
Karel Steinmetz
Rok: 2008
stať ve sborníku

Muzikolog, hudební pedagog a publicista Vladimír Gregor
Šárka Zedníčková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Mýtus o Prométheovi jako námětová složka integrativních modelů středoškolské hudební výchovy
David Kozel
Rok: 2008
stať ve sborníku

Negace tradičních kulturních hodnot jako ohrožení procesu vzdělávání
Jiří Kusák
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nové cesty v profesionální hlasové přípravě učitelů
Inez Kozelská
Rok: 2008, Múzy v škole
článek v odborném periodiku

Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita...
Veronika Ševčíková, Veronika Ševčíková, Jan Lorencovič, Jan Lorencovič
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Opportunities for presenting Czech choir singing outside Europe
Jan Spisar
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ostravský hudební skladatel Eduard Dřízga
Jaromír Zubíček
Rok: 2008
stať ve sborníku

Ostravský hudební život po roce 1945
Jiří Kusák, Jan Mazurek, Anna Neuwirthová, Karel Steinmetz, Šárka Zedníčková
Rok: 2008, Repronis
odborná kniha

Podíl Leoše Janáčka a jeho hudby na rozvoji ostravského hudebního života 1. poloviny 20. století
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2008
stať ve sborníku

Profesionální hlasová příprava budoucích učitelů
Inez Kozelská
Rok: 2008, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Profesionální hlasová příprava budoucích učitelů
Inez Kozelská
Rok: 2008, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

přednáška na téma: Klavírní technika, harmonie, paměťová složka - významné aspekty interpretace
René Adámek
Rok: 2008
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Sborové turné (Ukrajina)
Jiří Kusák
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl

Slyšet, cítit a dotýkat se...
Veronika Ševčíková
Rok: 2008, Ostravská univerzita
odborná kniha


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647