Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009,
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, Mezinárodní webový sborník hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Jiří Kusák, David Kozel
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Jiří Kusák, David Kozel
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Talent
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Práce a studie muzea Beskyd
článek v odborném periodiku
 
Ivona Klímová, Jiří Kusák
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2008
ediční a redakční práce
 
Rok: 2008, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace