Publikační činnost - IS PUBL
Tři mužské sbory s průvodem klavíru na čtyři ruce, (Žal, Divná voda, Děvče v háji)
René Adámek, Antonín Dvořák, Petr Hanousek, Frederic Chopin, Moravských Učitelů Pěvecké Sdružení
Rok: 1995
interpretace uměleckých děl

Tři mužské sbory s průvodem klavíru na čtyři ruce (Žal, Divná voda, Děvče v háji)
René Adámek, J. Ibert, Petr Hanousek, Antonín Dvořák, Moravských Učitelů Pěvecké Sdružení, F. Danzi, S. Barber, I. Krejčí, D. Mijhaud
Rok: 1995
interpretace uměleckých děl

Učitelství hudby nebo hudební výchovy?
Luděk Zenkl
Rok: 1995
stať ve sborníku

Vývoj osobnosti v hudebním umění
Miroslava KUPKA
Rok: 1995
ostatní

Zdroje a podoby Janáčkova učitelského působení
Jan Mazurek
Rok: 1995
stať ve sborníku

Artikulace času v Janáčkově hudbě. Příspěvek k analýze časově pohybových struktur Janáčkových děl a k využití těchto analýz v hudební praxi
Karel Steinmetz
Rok: 1994, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Hudební imitační hry
Miroslav Malura
Rok: 1994, ZEROSS
odborná kniha

Imitace a improvizace jako formy estetické výchovy
Miroslav Malura
Rok: 1994
stať ve sborníku

K otázkám přednesu a hudební interpretace
Inez Kozelská
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K otázkám přednesu a hudební interpretace (Základní doporučení pro studium klavírní hry)
René Adámek
Rok: 1994
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

K otazníkům nad Forfestem
Jan Grossmann, Pavla Coufalová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

K otazníkům nad Forfestem
Jan Grossmann
Rok: 1994, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku

K počátkům reflexe podnětů Seashorovy školy v české hudební výchově
Jan Mazurek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Klavír
René Adámek
Rok: 1994
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Klavír
René Adámek
Rok: 1994
mezinárodní mistrovské interpretační kurzy

Kvinkvennium Forfestu Kroměříž
Jan Grossmann, Hana Čechová, Kolektiv Autorů
Rok: 1994
zveřejněné odborné posudky, recenze

Láska na první poslech
Luděk Zenkl
Rok: 1994, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Lýsek,František
Jan Mazurek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Poznámky k dvojímu nastudování Weinbergerovy opery Švanda dudák na ostravské české operní scéně
Jan Mazurek
Rok: 1994
stať ve sborníku

Rudolf Kadleček. První pokus o teoretickou reflexi moderní hudební výchovy na Ostravsku?
Jan Mazurek, Jitka Dražáková
Rok: 1994, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Sonáta C dur pro čtyři ruce, Můj máj pro čtyři ruce, Sonáta pro dva klavíry, Quattuor ludibrii, Slovanské tance č. 4, 7, 8
René Adámek, Jan Křtitel Vaňhal, Petr Hanousek, Vlastimil Lejsek, Vítězslav Novák, Jiří Laburda, Antonín Dvořák
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta C dur pro čtyři ruce, Slovanské tance č. 4, 7, 8 pro čtyři ruce, Můj máj pro čtyři ruce, Quattuor ludibrii, Hájíčku zelený
René Adámek, Jan Křtitel Vaňhal, Petr Hanousek, Georg Friedrich Händel, Antonín Dvořák, Franck Martinů, Vítězslav Novák, Cézar Franck, Vlastimil Lejsek, Petr Eben
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta C dur pro čtyři ruce, Slovanské tance č. 4, 7, 8 pro čtyři ruce, Můj máj pro čtyři ruce, Sonáta pro dva klavíry, Quattuor ludibrii, Hájíčku zelený
René Adámek, Jan Křtitel Vaňhal, Petr Hanousek, Antonín Dvořák, Cézar Franck, Bohuslav Martinů, Vítězslav Novák, Jiří Laburda, Vlastimil Lejsek, Petr Eben
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta C dur pro čtyři ruce, Slovanské tance č. 4, 7, 8 pro čtyři ruce, Quattuor ludibrii pro čtyři ruce, Hajíčku zelený
René Adámek, Jan Křtitel Vaňhal, Petr Hanousek, Georg Friedrich Händel, Antonín Dvořák, Vlastimil Lejsek, Bohuslav Martinů, Petr Eben, Cézar Franck
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta C dur pro čtyři ruce, Slovanské tance č. 4, 7, 8 pro čtyři ruce, Sonáta pro dva klavíry, Quattuor ludibrii, Hájíčku zelený
René Adámek, Jan Křtitel Vaňhal, Petr Hanousek, Georg Friedrich Händel, Antonín Dvořák, Jiří Laburda, Bohuslav Martinů, Vlastimil Lejsek, Cézar Franck, Petr Eben
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta C dur pro čtyři ruce, Slovanské tance č. 4,7,8 pro čtyři ruce, Můj máj pro čtyři ruce, Hájíčku zelený, Quattuor ludibrii
René Adámek, Georg Friedrich Händel, Petr Hanousek, Jan Křtitel Vaňhal, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Vítězslav Novák, Petr Eben, Cézar Franck, Vlastimil Lejsek
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta C dur pro čtyři ruce, Slovanské tance č. 4,7,8 pro čtyři ruce, Sonatina G dur, op.100 pro housle a klavír, Lidové písně, Quattuor ludibrii
René Adámek, Georg Friedrich Händel, Petr Hanousek, Jan Křtitel Vaňhal, František Novotný, Antonín Dvořák, Cézar Franck, Béla Bartók, Vlastimil Lejsek
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta C dur pro čtyři ruce, Slovanské tance č.4,7,8 pro čtyři ruce, Můj máj pro čtyři ruce, Hájíčku zelený, Quattuor ludibrii
René Adámek, Johannes Brahms, Petr Hanousek, Jan Křtitel Vaňhal, Antonín Dvořák, Vítězslav Novák, Petr Eben, Vlastimil Lejsek
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta D dur pro housle a klavír, Legenda pro housle a klavír, Sonatina G dur, op.100 pro housle a klavír
René Adámek, Georg Friedrich Händel, Vít Mužík, Antonín Dvořák, Henryk Wieniawski, Cézar Franck
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta D dur pro housle a klavír
René Adámek, Georg Friedrich Händel, Vít Mužík, Antonín Dvořák, Bohuslav Martinů, Cézar Franck
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta D dur pro housle a klavír, Legenda pro housle a klavír, Sonatina G dur, op.100 pro housle a klavír
René Adámek, Antonín Dvořák, Vít Mužík, Georg Friedrich Händel, Henryk Wieniawski
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta D dur pro housle a klavír, Legenda pro housle a klavír, Sonatina G dur, op.100 pro housle a klavír
René Adámek, Georg Friedrich Händel, Vít Mužík, Robert Schumann, Henryk Wieniawski, Ferenc Liszt, Antonín Dvořák
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Sonáta D dur pro housle a klavír, Legendy pro housle a klavír, Sonatina G dur, op.100 pro housle a klavír
René Adámek, Georg Friedrich Händel, Vít Mužík, Bohuslav Martinů, Henryk Wieniawski, Antonín Dvořák, Cézar Franck
Rok: 1994
interpretace uměleckých děl

Stylové kompoziční charakteristiky v poslechu hudby na II.stupni ZŠ
Jan Mazurek
Rok: 1994, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Tradiční a netradiční metody hudební výchovy
Miroslav Malura
Rok: 1994
stať ve sborníku

Židovská kultura v kontextu vývoje české hudby
Miroslav Malura
Rok: 1994
stať ve sborníku

Concertino pro klavír, housle, violoncello a orchestr
René Adámek, Georg Friedrich Händel, František Novotný, Bohuslav Martinů, Karel Fiala, Antonín Dvořák, Cézar Franck
Rok: 1993
interpretace uměleckých děl

Historický vývoj českých učebnic hudební výchovy
Luděk Zenkl
Rok: 1993
stať ve sborníku

Hudební věda a výchova 6
Jan Mazurek, Kolektiv Autorů, D. Dorovská, V. Řeřichová
Rok: 1993
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební výchova na ostravských všeobecně vzdělávacích středních školách v období 1900-1918
Jan Mazurek
Rok: 1993
stať ve sborníku

Hudební výchova na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě
Jan Mazurek
Rok: 1993,
článek v odborném periodiku

Ideální profil učitele hudební výchovy
Luděk Zenkl
Rok: 1993
stať ve sborníku

J.S. Bach -Preludium a fuga b moll, L.van Beethoven - Sonáta f moll op.57, S. Rachmaninov - Šest hudebních momentů
Jaromír Zubíček
Rok: 1993
interpretace uměleckých děl

J.S. Bach -Preludium a fuga b moll, L.van Beethoven -Sonáta f moll op.57, S. Rachmaninov - Šest hudebních momentů
Jaromír Zubíček
Rok: 1993
interpretace uměleckých děl

Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto, op.21
René Adámek, Bohuslav Martinů, František Novotný, Ernest Chausson, Kubínovo Kvarteto
Rok: 1993
interpretace uměleckých děl

Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto, op.21
René Adámek, Ernest Chausson, František Novotný, Kubínovo Kvarteto
Rok: 1993
interpretace uměleckých děl

Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto, op.21
René Adámek, Antonín Dvořák, František Novotný, Ernest Chausson, Kubínovo Kvarteto
Rok: 1993
interpretace uměleckých děl

Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto, op.21
René Adámek, Jan Křtitel Vaňhal, František Novotný, Ernest Chausson, Kubínovo Kvarteto, Antonín Dvořák, Vítězslav Novák, Jiří Laburda, Vlastimil Lejsek, Petr Eben
Rok: 1993
interpretace uměleckých děl

Koncert pro housle, klavír a smyčcové kvarteto, op.21
René Adámek, Ernest Chausson, František Novotný, Jan Křtitel Vaňhal, Kubínovo Kvarteto, Antonín Dvořák, Vítězslav Novák, Vlastimil Lejsek
Rok: 1993
interpretace uměleckých děl

Kultura jako most
Miroslav Malura
Rok: 1993
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647