Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023, HUDEBNÍ VÝCHOVA
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023, Opus musicum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
libreta, scénáře
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023, Harmonie
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023, Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2022
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2022
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2022
interpretace uměleckých děl
 
Rok: 2022, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2022, Moravská zemská knihovna v Brně
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2022, Aura musica Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku International Journal of Choir Writing, Music Pedagogy and Music Theory
článek v odborném periodiku