Publikační činnost - IS PUBL
Hudební výchova v dobročinném ženském spolku Dobromila a v odborných školách pro ženská povolání v Ostravě od 90. let 19. století do 30. let 20. století
Jiří Kusák
Rok: 2021
stať ve sborníku

Hudební výchova v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Jiří Kusák, Jan Mazurek
Rok: 2021, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Janáčkiana 2020
David Kozel, Karel Steinmetz
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Hlasová a pěvecká příprava
Daniela Střílková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Sborový zpěv a dirigování I
Jan Spisar
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Sborový zpěv a dirigování II
Jan Spisar
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Úvod do hudební teorie
David Kozel
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Knut Nystedt-skladatel pro pěvecké sbory
Jan Spisar
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Koncert pěveckého sboru
Jan Spisar
Rok: 2021
interpretace uměleckých děl

Memorandum o hudební výchově (1919)
Jan Mazurek
Rok: 2021
stať ve sborníku

Miloš Štědroň a Ostrava
Karel Steinmetz
Rok: 2021, Opus musicum
článek v odborném periodiku

Mluvené slovo při křtu autorského zpěvníku Než zapadne sluníčko
Jiří Kusák
Rok: 2021
úvodní slovo k výstavě

Modalita a další originální fenomény v Janáčkově tvorbě vzniklé po roce 1900
Karel Steinmetz
Rok: 2021, Hudební rozhledy
článek v odborném periodiku

Modalita u Janáčka z pohledu českých a slovenských muzikologů
Karel Steinmetz
Rok: 2021, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Music and Organ School of the Association of Education in Ostrava-Marianske Hory / Masaryk Institute of Music and Singing in 1907-1939
Jiří Kusák
Rok: 2021, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Než západne sluníčko - autorské CD
Martin Kajzar, Dagmar Pecková, Lucie Kajzarová
Rok: 2021
nahrávky vydané na hudebních nosičích nebo natočené

Než západne sluníčko - autorský zpěvník
Martin Kajzar
Rok: 2021, Albatros media a.s.
odborná kniha

Nová sborová tvorba ostravských skladatelek na festivalu Hudební současnost 2021 z hlediska sbormistrovské interpretace
Daniela Střílková
Rok: 2021, Elektronický časopis Teoretické reflexe hudební výchovy
článek v odborném periodiku

Posudek na disertační práci
Veronika Ševčíková
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problems of creativity and entrepreneurial development of music teacher and their solutions
Nataliia Kysil, Josef Malach
Rok: 2021
stať ve sborníku

Skladatelka Markéta Dvořáková a její sborová tvorba věnovaná Vokálnímu ansámblu Notabene Ostrava
Daniela Střílková
Rok: 2021
stať ve sborníku

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Spomienkové texty osobností hudobnej pedagogiky a hudobnej kultúry zo Slovenska a z krajín Európy - Karel STEINMETZ
Karel Steinmetz
Rok: 2021, Prešovská univerzita - Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Tektonická stránka tvorby Václava Kálika (1891-1951)
Barbora BORTLOVÁ
Rok: 2021, JAMUsica
článek v odborném periodiku

Tereza Baronová - Jan Mazurek: Osobnost hudebního teoretika a pedagoga Ondřeje Bednarčíka (1929-1998)
Karel Steinmetz
Rok: 2021, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku

The Archetypal Music Psychotherapy as a Discourse of Music and Psychology
David Kozel
Rok: 2021
stať ve sborníku

The Published Theoretical Works of Leoš Janáček
Karel Steinmetz
Rok: 2021, Hudební věda
článek v odborném periodiku

The topic of distance education in Playing the Violin in Schools of art.
Ľuboslav Torma
Rok: 2021
stať ve sborníku

Trajektorie badatelského směřování doktorských studentů v oblasti hudební teorie a pedagogiky
Veronika Ševčíková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Třicet let České společnosti pro hudební vědu.
Karel Steinmetz
Rok: 2021, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku

Václav Kálik - opěvovatel lidského citu a ideálu humanismu
Barbora BORTLOVÁ
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vystoupení Vysokoškolského pěveckého sboru OU
Jan Spisar
Rok: 2021
interpretace uměleckých děl

Význam hudobno-pedagogického diela Mikuláša Moyzesa v dobe svojho vzniku 1924/1946 a úvahy nad možnosťou ich využitia na začiatku 21. storočia.
Ľuboslav Torma
Rok: 2021
stať ve sborníku

ABBATH v brněnské Flédě ukázal skvělou formu
Martin Kajzar
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze

Archetypal Symbols in the Symphonic Poem The Sea by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Martina Štěpánová, David Kozel
Rok: 2020, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Bílek, Božetěch
Karel Steinmetz
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Charitativní koncert pěveckého sboru
Jan Spisar
Rok: 2020
interpretace uměleckých děl

Čanová, Věra
Karel Steinmetz
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen České společnosti pro hudební vědu
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Člen předsednictva České společnosti pro hudební vědu
Karel Steinmetz
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Hudební výchova
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen redakční rady časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Člen redakční rady čsp. Ostrava, vydává Archiv města Ostravy
Karel Steinmetz
Rok: 2020
ediční a redakční práce

člen Společnosti pro hudební výchovu České republiky
Jiří Kusák
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Člen Správní rady Nadace Leoše Janáčka
Karel Steinmetz
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Dadák, Jaromír
Karel Steinmetz
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Development of creativity and entrepreneurship of music teachers in the Czech republic, Slovak republic and Ukraine
Nataliia Kysil
Rok: 2020
stať ve sborníku

Donizettiho Anděl Nisidy ve světové premiéře na CD
Martin Kajzar
Rok: 2020
zveřejněné odborné posudky, recenze


1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647