Publikační činnost - IS PUBL
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Institucionální péče v ČR se zaměřením na děti s problémovým chováním a s poruchou chování
Martin Kaleja
Rok: 2013
působení v zahraničí

Vliv velikosti rodiny na vzdělanostní dráhu v kontextu genetické konstelace sourozenců
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vybrané kapitoly z oftalmopedie
Hana Novohradská
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky
Igor Hampl, Helena Mravcová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova řeči jako nástroj inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postiženímv primárním vzdělávání v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činností v rámci služeb sociální péče
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná paradigmata v oblasti řešení vzdělávání romských a sociálně vyloučených skupin
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání jako hodnota u etnických romských žáků základních škol v Ostravě
Martin Kaleja
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Vzdělávání romských dětí a žáků v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2013, Knihy nejen pro bohaté, s.r. o.
kapitola v odborné knize

What do Roma pupils think about schooling?
Martin Kaleja
Rok: 2013
stať ve sborníku

Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy etopedie
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy etopedie. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ŽOLNOVÁ, J. Základy pedagogiky psychosociálne narušených. Prešov: PdF Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-0842-9
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

A pupil with a mild mentaly disability
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A pupil with mild mental disability - specific aspects in the context of the Czech republic
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A Romani Pupil as a Pupil with Special Educational needs in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Alternativní přístupy v inkluzivním vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok, Viktor Lechta
Rok: 2012, Vydavatelstvo IRIS
kapitola v odborné knize

Analýza přípravy dětí s pas na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2012
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Analýza vybraných rizikových projevů při osvojování komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ankara University
Igor Hampl
Rok: 2012
působení v zahraničí

Ankara University
Renata Kovářová
Rok: 2012
působení v zahraničí

Asistent pedagoga v pedagogické komunikaci se žáky s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

BAGO, Gustav a kolektiv. Soudobé podněty v pedagogice tělesné výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5932-0
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Chybovost v písemném projevu romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice?
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co si romští rodiče myslí o vzdělávání v České republice?
Martin Kaleja
Rok: 2012
stať ve sborníku

Diferenciace v rozvoji jazykových, kognitivních dovedností a nekognitivních vlastností dětí: vliv sociokulturního zázemí rodiny a mimoškolních aktivit
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Digitální a informační technologie ve speciálně pedagogické praxi se zaměřením na komunikační kompetence
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Dowsiadczenia w zakresie edukacji wybitnie zdolnych uczniów w czeskich szkolach podstawowych
Renata Kovářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Educational Opportunities for Students with Special Needs at Universities in the Czech Republic Focused on Ostrava University
Renata Kovářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukacja uczniów z upośledzeniem sluchu w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Igor Hampl
Rok: 2012, Impuls
kapitola v odborné knize

Identifikace nadaného žáka - proč tak pozdě?
Renata Kovářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Inkluze v rekreačních a volnočasových aktivitách u dětí a mládeže
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluzivní edukace v multikulturním kontextu
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inovace předmětu alternativní a augumentativní komnuikace
Eva Zezulková
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Eva Zezulková
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Inovace předmětu Speciální andragogika osob se zdravotním postižením
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inovace studijního předmětu Integrativní speciální pedagogika
Eva Zezulková
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Integrace handicapovaných ve společnosti: Faktory sociální integrace osob se speciálními potřebami.Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Integrace handicapovaných ve společnosti: Teorie komunikace osob se zdravotním postižením. Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interkulturní služby ve veřejných knihovnách České republiky
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interwencja w przypadku problemów z zachowaniem i zaburzeń zachowania w wybranych szkołach podstawowych Republiki Czeskiej
Martin Kaleja
Rok: 2012
stať ve sborníku

Jazyk romských žáků determinuje jejich vzdělávání. Co s tím uděláme?
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková determinace romských žáků na proces vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Renata Kovářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence učitele při efektivním vzdělávání mimořádně nadaných žáků
Renata Kovářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Komunikační kompetence a výchova v rodině
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Ksztalcenie nauczycieli a pedagogika specjalna
Petr Franiok
Rok: 2012, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
kapitola v odborné knize


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová