Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Zezulková, Renata Mlčáková
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Milan Samko
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2015, EDUCatt-Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, Grant journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015, EduCatt
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, AVŠP
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)