Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Kateřina Janků, Martina Káňová
Rok: 2016, Rezidenční péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Integrace a inkluze ve školní praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Montanex, a.s.
odborná kniha
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Igor Hampl, Margita Schmidtová
Rok: 2016, IRIS
odborná kniha
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Wyższa Szkoła Humanitas
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, International Journal of Arts and Sciences
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
ostatní
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2015, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2015
stať ve sborníku
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Eva Zezulková, Renata Mlčáková
Rok: 2015
stať ve sborníku