Programové rady katedry speciální pedagogiky

Bakalářský studijní program Speciální pedagogika:
Předseda:
Členové:
Marie Fojtíková - studentka
Graźyna Zolich – studentka
 
Navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika:
Předseda:
Členové:
Bc. Andrea Jedličková - studentka

Zveřejněno / aktualizováno: 22. 09. 2021