Zahraniční kontakty SPG

  • Uniwersytet Slaski, Katowice, Polsko
  • Akademia pedagogiky specijalnej, Warszava, Polsko
  • Padagogische Akademie der Diozese Linz, Rakousko
  • Univerzita Komenského, Bratislava, Prof. PhDr. Viktor Lechta, CSc., doc. PhDr. M. Mikulajová, CSc., Pedagogická fakulta, katedra logopedie
  • Odborný ústav pro děti s poruchami řeči a učení Dialóg, spol. s r.o.; doc. PhDr. M. Mikulajová, CSc.
  • Snoezelen Centre de Hartenberg, Ede, Holandsko

Oblast zahraniční spolupráce:

  • Krátkodobé studijní a přednáškové pobyty
  • Zahraniční hostující profesoři: Prof. dr. hab. Adam Stankowski, Polsko

Katedra zajistí účast na seminářích a informativních setkáních o mezinárodních projektech a mobilitách.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016