Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy
 
Petr Franiok, Monika Černá
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2003
stať ve sborníku
 
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Petr Franiok, Danny Wyffels, Danny Wyffels
Rok: 2002, KATHO
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2001, Paido
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2001
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 2000
stať ve sborníku
 
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 1999
stať ve sborníku
 
Rok: 1998
stať ve sborníku
 
Rok: 1998, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1998
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1997, The journal of the international association og Special Education
článek v odborném periodiku
 
Rok: 1997
stať ve sborníku
 
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 1994, Universitet Opolski
kapitola v odborné knize
 
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Jana Swierkoszová, Ed. Mertin, V. Ciprová, J. Budinská
Rok: , Nakladatelství Dr.Josef Raabe,s.r.o.
kapitola v odborné knize
 
Rok:
ediční a redakční práce
 
Rok:
ediční a redakční práce
 
Karolína Kohutová, Lucie Kytnarová
Rok: ,
kapitola v odborné knize