Publikační činnost - IS PUBL
Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země, v Angole
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Modul speciální pedagogika
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zřízení poradenského centra zaměřeného na poruchy autistického spektra
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žáci s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje.
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Žák s mentálním postižením v pedagogické komunikaci
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žák se specifickými poruchami učení na střední škole
Jana Swierkoszová, Renata Kovářová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
Petr Adamus
Rok: 2011, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Aplikace metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v mateřské škole
Petr Adamus
Rok: 2011
stať ve sborníku

APLIKACE METODY STRUKTUROVANÉHO UČENÍ U DĚTÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Petr Adamus
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Asistence studentům se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia
Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Asistence žákům a studentům se speciálními potřebami
Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Aspekty dyslexie dospělých
Jana Swierkoszová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje (člen komise pro tvůrčí činnost)
Eva Zezulková
Rok: 2011
ostatní

Dětský domov rodinného typu v případové studii Dětského domova Blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové v Řepišti
Kateřina Janků
Rok: 2011
stať ve sborníku

Dítě s poruchou chování, s rizikem poruch chování a s problémy chování
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dítě v riziku poruch chování, s poruchou chování a s problémy v chování
Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diverzita ve vysokoškolském prostředí
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja
Rok: 2011
stať ve sborníku

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2011, PdF Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Etopedicky zaměřená intervence na základních školách v Ostravě
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etopedie
Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: Pro pedagogické obory. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3379-1
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluzivní prostředí na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Inkluzivní prostředí pro vysokoškolské studium
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Inkluzívní prostředí pro vysokoškolské studium
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Inkluzívní prostředí pro vysokoškolské studium. E-learningová podpora výuky
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Intervence problémů chování a poruch chování na vybraných základních školách v ČR
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2011, PdF OU
odborná kniha

Kaleja, M. Etopedie. Opava: FVP SLU v Opavě. 2011
Kateřina Janků, Martin Kaleja
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

KATHO, Departement Sociaal-agogisch werk, Kortrijk. Prezentace: Multicultural education in elementary education teaching with regard to education of Roma pupils
Martin Kaleja
Rok: 2011
působení v zahraničí

Komparace postoje českých a anglických učitelů k multikulturním subkompetencím
Martin Kaleja
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kontext dyslexie v dospělosti-vybrané problémy
Jana Swierkoszová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Kontext multikulturní výchovy v edukaci romských žáků základních škol v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Kontext multikulturní výchovy v edukaci romských žáků základních škol v České republice. (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KUBÍČKOVÁ, Hana. Dítě - rodina - instituce aneb Jak neztratit budoucnost. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 117 s. ISBN 978-80-7464-017-9
Martin Kaleja, Hana Kubíčková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mateřský jazyk romských žáků základních škol v procesu vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2011, Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
článek v odborném periodiku

Mezinárodní konference
Iva Klugová, Renata Kovářová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách
Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Možnosti realizace multikulturní výchovy na základních školách
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti terapeutických intervencí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2011, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Možnosti vzdělávání nadaného středoškoláka
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaný žák s dyslexií
Renata Kovářová, Petr Franiok, Lenka Heczková, Renata Kovářová
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nemanuální ve znakových jazycích: poznámky úvodem
Eva Zezulková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podpora a kvalita Konceptu Snoezelen v České republice
Kateřina Janků
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Podpora a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Igor Hampl
Rok: 2011
stať ve sborníku

Podpora a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí vzdělávání žáků se SVP v základním uměleckém vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poradenské služby na základní škole v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize

Pracovní činnost jako diagnostická situace u osob s mentálním postižením
Jaroslav Kysučan
Rok: 2011
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová