Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení SPG
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2666
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik / specialista Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 2673
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
pedagogický poradce, garant bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, metodik Centra Pyramida
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Sekretariát SPG
Vašků Vladimír
referent katedry
e-mail:
telefon: 553 46 2667
Členové katedry
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
garant navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika
činnost: psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, základy a vývoj speciální pedagogiky
e-mail:
telefon: 734 366 447
553 46 2672
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D.
vedoucí katedry
činnost: etopedie, sociální a společenské otázky inkluze, speciální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2666
Petrasová Alica, doc. PaedDr., PhD.
činnost: sociální a multikulturní aspekty vzdělávání, inkluzivní speciální pedagogika, vzdělávání ke kritickému myšlení
e-mail:
telefon: 553 46 2667
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.
diagnostik / specialista Centra Pyramida
činnost: psychopedie, poruchy autistického spektra, kombinované vady, speciálně pedagogická diagnostika
e-mail:
telefon: 553 46 2670
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
tajemník katedry, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik / specialista Centra Pyramida
činnost: surdopedie, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika, inkluzivní speciální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2673
Klugová Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: specifické poruchy učení a chování, logopedie, logopedická intervence, speciální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2729
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
pedagogický poradce, garant bakalářského studijního programu Speciální pedagogika, metodik Centra Pyramida
činnost: specifické poruchy učení a chování, nadání, speciální pedagogika, inkluzivní speciální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2669
Satinská Edita, Mgr., Ph.D.
diagnostik / specialista Centra Pyramida
činnost: somatopedie, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika
e-mail:
telefon: 553 46 2671
Asistenti
Nyklová Eva, Ing.
činnost: školní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedeutologické aspekty učitelské profese, výchovné a kariérové poradenství
e-mail:
telefon: 553 46 2729
Externisté
Bártová Petra, MUDr., Ph.D.
činnost: neurologie
e-mail:
telefon: 597 373 276
Bartusková Lucie, Mgr.
činnost: zraková terapie, raná intervence
e-mail:
telefon:
Gebauer Alexandr, Mgr.
činnost: sportovní aktivity handicapovaných
e-mail:
telefon:
Hendrychová Alena, Mgr.
činnost: český znakový jazyk, tlumočnictví
e-mail:
telefon:
Kunzová Kateřina, Mgr.
činnost: logopedie, základy speciální pedagogiky
e-mail:
telefon:
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: oftalmopedie, logopedie, logopedická intervence, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika
e-mail:
telefon:
Medřická Hana, MUDr.
činnost: dětská neurologie
e-mail:
telefon: 597 373 612
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr.
činnost: psychiatrie
e-mail:
telefon: 597 373 281
Miturová Radka, Mgr.
činnost: sociálně-právní ochrana dětí a mládeže
e-mail:
telefon:
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D.
činnost: ORL a foniatrie
e-mail:
telefon: 553 46 1799
597 372 758
Novohradská Hana, Mgr.
činnost: oftalmopedie, asistence jedincům se speciálními potřebami
e-mail:
telefon: 553 46 2729
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D.
činnost: pediatrie
e-mail:
telefon: 597 371 111
597 373 644
Staňková Renáta, Mgr.
činnost: sportovní aktivity handicapovaných
e-mail:
telefon:
Štěpánová Eva, MUDr.
činnost: neurologie, lékařská propedeutika
e-mail:
telefon:
Tavačová Dominika, MUDr.
činnost: somatopatologie
e-mail:
telefon:
Vanková Vladimíra, Mgr.
činnost: logopedická intervence
e-mail:
telefon:
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Zarubová Pavlína, Bc.
činnost: český znakový jazyk, tlumočnictví
e-mail:
telefon:
Zemánková Dana, PaedDr.
činnost: specifické poruchy učení a chování
e-mail:
telefon:
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
činnost: biologie člověka
e-mail:
telefon: 553 46 2310