Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009, Časopis romistických studií
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
ediční a redakční práce
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2009, Impuls
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2009
působení v zahraničí
 
Rok: 2009, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008, Nakladatelství Dr.Josef Raabe, s. r. o.
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008, MSD
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
stať ve sborníku
 
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)