Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2010, Wydawnictwo "ARKA"
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Martin Kaleja, Milada Rabušicová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, Institut mezioborových studií Brno
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Kateřina Janků, Renata Filatova
Rok: 2010, Tiskárna Kleinwächter
odborná kniha
 
Rok: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010, Wydawnictwo "ARKA"
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010, PdF OU
odborná kniha
 
Rok: 2010
ediční a redakční práce
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2010, Wydawnictwo
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2010
stať ve sborníku
 
Rok: 2010
působení v zahraničí
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2009
stať ve sborníku
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009, efeta XVIII/2
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze