Publikační činnost - IS PUBL
Některé aspekty vzdělávání učitelů v otázkách speciální pedagogiky
Petr Franiok
Rok: 2004, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Pár slov o multisenzoriální stimulaci
Kateřina Vitásková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání
Jana Swierkoszová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání
Jaroslav Kysučan, Jana Swierkoszová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pilotná realizácia výukového predmetu o dospelosti l´udí s mentálnym postihnutím
Petr Franiok, Andrea Medvecová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Proč mít snoezelen aneb vše co chcete vědět o této metodě
Kateřina Vitásková
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu

Příprava posluchačů pedagogické fakulty v oblasti tzv. negativních jevů u dětí, žáků a studentů
Petr Franiok, Jan Michalík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Snoezelen včera, dnes a zítra
Kateřina Vitásková
Rok: 2004, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Speciální pedagogika - úvod do problematiky
Eva Zezulková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika - Úvod do problematiky
Jaroslav Kysučan, Eva Zezulková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální pedagogika v Ostravě
Petr Franiok
Rok: 2004
stať ve sborníku

Speciální výtvarná výchova - techniky arteterapie ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Hrouzek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifické poruchy učení
Petr Franiok, Jana Swierkoszová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Specifické poruchy učení - konference 2004
Jana Swierkoszová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Specifické poruchy učení - problém stále aktuální
Eva Zezulková
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy

Stimulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování
Eva Zezulková
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Výstup SVPU u žáků základních škol obvodu Ostrava 1 v říjnu 2002
Renata Kovářová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

5% nebo 11%? A co dál?
Renata Kovářová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Diagnostika dětí s patologickými projevy chování zařazených do reedukačních zařízení
Kateřina Vitásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Etopedie - Úvod do resocializační pedagogiky
Petr Franiok, Adam Stankowski
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

K otázkám srovnávací pedagogiky
Petr Franiok, Jiří Prokop
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kapitoly z teorie speciální pedagogiky
Petr Franiok
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Místo české speciální pedagogiky v kontextu speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Rok: 2003
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 2003
redakční a jazykové úpravy

Příprava učitelů anglického jazyka pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení
Petr Franiok, Monika Černá
Rok: 2003
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reflexe speciálně pedagogické praxe v USA
Kateřina Vitásková
Rok: 2003
stať ve sborníku

Úvod do resocializační pedagogiky
Adam Stankowski
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nárys problematiky specifických poruch učení a chování
Jana Swierkoszová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 2002
redakční a jazykové úpravy

Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných
Petr Franiok, Jaroslav Kysučan
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Psychopedie-Speciální pedagogika mentálně retardovaných
Eva Zezulková, Petr Franiok, Jaroslav Kysučan
Rok: 2002
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Aspects of Czech Special Education
Petr Franiok, Danny Wyffels, Danny Wyffels
Rok: 2002, KATHO
kapitola v odborné knize

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
Petr Franiok
Rok: 2001
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2001, Paido
kapitola v odborné knize

Nedoceněné aspekty muzikoterapie
Petr Franiok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 2001
redakční a jazykové úpravy

Postavení zvláštních škol na prahu 21. století v české vzdělávací soustavě.
Petr Franiok
Rok: 2001
stať ve sborníku

Sociální patologie
Adam Stankowski
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úloha profese v dalším vývoji osobnosti mentálně retardovaných
Jaroslav Kysučan
Rok: 2001
stať ve sborníku

Defektologický slovník-3.upravené vydání.(Autor 20 hesel z oblasti speciální pedagogiky
Jaroslav Kysučan
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Muzikoterapie u mentálně retardovaných dětí
Petr Franiok
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta-Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 2000
redakční a jazykové úpravy

Problematika specifických poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škiol
Jana Swierkoszová
Rok: 2000
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

V DYS-klubu opět začínáme.
Jana Swierkoszová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Vyrovnávání příležitostí pro zdravotně postižené děti
Petr Franiok
Rok: 2000
stať ve sborníku

Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta - Informace o studiu.
Petr Franiok
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Škola také pro rodiče aneb jak pracovat s rodiči dyslektiků.
Jana Swierkoszová
Rok: 1999
stať ve sborníku

K modernizaci přístupů k mentálně retardovaným
Jaroslav Kysučan
Rok: 1998
stať ve sborníku

Speciální pedagogové a rodiče -partneři ve výchově postiženého dítěte
Jaroslav Kysučan
Rok: 1998, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová