Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, The new educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Jana Swierkoszová, Ed. Mertin, V. Ciprová, J. Budinská
Rok: 2006, Nakladatelství dr.Josef Raabe, s.r.o.
kapitola v odborné knize
 
Kateřina Vitásková, Adam Stankowski
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006, Notová dyslexie-kazuistika, Univerzita Karlova, Praha
článek v odborném periodiku
 
Eva Zezulková, Eleonora Smékalová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Paido
odborná kniha
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Hana Novohradská, Eva Zezulková
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2006
stať ve sborníku
 
Rok: 2006, Rezidenční péče
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006, Note Dyslexia, Torun, Wydawnictvo Adam Marszalek
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2006, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Josef Raabe
kapitola v odborné knize