Projekty a granty
Podpora, realizace a rozvoj dobrovolnictví v prostředí Ostravské univerzity
Hlavní řešitelPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Období1/2023 - 12/2023
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Školní vzdělávání v době pandemické a post-pandemické v Polsku, České republice a na Slovensku
Hlavní řešiteldoc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.
Období7/2022 - 12/2023
PoskytovatelVisegrad Fund
Stavřešený