Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy
 
Daniela Kilduff, Anna Kohutová
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2017
působení v zahraničí
 
Rok: 2017, PdF OU
odborná kniha
 
Rok: 2017
stať ve sborníku
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2017, Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2016, Educational Alternatives. Journal of International Scientific Publications
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
ostatní
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Magdalena Belza, Kateřina Janků
článek v odborném periodiku
 
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016, Integrace a inkluze ve školní praxi
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
působení v zahraničí
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2016
stať ve sborníku
 
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Kateřina Janků, Terézia Harčaríková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha
 
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu