Publikační činnost - IS PUBL
Odlišné pojetí času u romských komunit a pomáhající profese
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Opinions and attitudes of Roma pupils on issues relataed to school education
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Opinions and Attitudes of Roma Pupils on Issues Related to School Education
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku

Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Otázka v sociální nerovnosti v procesu inkluzivního vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
stať ve sborníku

Perspektivy edukace dospělých osob s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Perspektivy edukace dospělých osob s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prekoncepce a miskoncepce vybraných sociálně patologických jevů u žáků základních škol
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Renata Kovářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Propojení teorie s praxí při studiu oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Renata Kovářová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Rok: 2013, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Recenze publikace Kognitývny vývin človeka a jeho poruchy
Ondřej Sekera
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Rizikové projevy v rozvoji komunikativní kompetence dětí předškolního věku
Eva Zezulková
Rok: 2013, Predškolská výchova 2012/2013
článek v odborném periodiku

Role speciálního pedagoga v zařízeních poskytujících sociální služby
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role speciálního pedagoga v zařízeních poskytujících sociální služby
Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Roma Pupils about School Education in The Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roma Pupils about School Education in The Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2013, OdF OU
odborná kniha

ROZVOJ NADÁNÍ U DĚTÍ MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU
Iva Klugová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Rozvoj osobnosti žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexualita osob s tělesným postižením
Igor Hampl
Rok: 2013
stať ve sborníku

Sexualita osob s tělesným postižením
Igor Hampl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Social Equality Through Multicultural Education - a Means dor Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process
Martin Kaleja
Rok: 2013, Journal of Preschool and Elementary School Education
článek v odborném periodiku

Special Education of Learners with Mental Retardation in the Czech Republic and Poland
Petr Franiok, Zenon Gajdzica
Rok: 2013, Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego
odborná kniha

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Speciální pedagogika nejen v inkluzívním vzdělávání
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální vzdělávací potřeby žáků s mentálním postižením a inkluzivní vzdělávání
Petr Franiok
Rok: 2013
stať ve sborníku

Specifické poruchy učení ve školní praxi
Renata Kovářová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speech Education as a Tool for Inclusive Educationa of Pupils with Disabilities
Eva Zezulková
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Speech Education as a Tool for Inclusive Educationa of Pupils with Disabilities
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Spolupráce pedagogických pracovníků ve vzdělávání žáků základních škol (s důrazem na učitele a asistenty pedagoga romských žáků)
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole
Igor Hampl
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Eva Zezulková, Hana Novohradská, Renata Kovářová, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami ve vysokoškolském prostředí. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Surdopedie
Igor Hampl
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tak jak vnímá školu on, vnímám rovněž i já aneb Analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013
stať ve sborníku

Teorie a praxe etopedie
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Role of Special Education Teacher in Institutions Offering SociaI Services
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Role of Special Education Teacher in Institutions Offering Social Services
Eva Zezulková
Rok: 2013, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku

The Strategy of Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w komunikacji pedagogicznej
Eva Zezulková
Rok: 2013, impuls
kapitola v odborné knize

University of Huelva. Prezentace: Education of some pupils with SEN attending primary school in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2013
působení v zahraničí


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová