Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2011, PdF Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, PdF OU
odborná kniha
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011, Speciální pedagogika. Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
článek v odborném periodiku
 
Iva Klugová, Renata Kovářová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011, Verbum
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011
stať ve sborníku
 
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize
 
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu