Publikační činnost - IS PUBL
Petr Franiok, Zdeňka Kozáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Pädaktuell - Fachzeitschrift der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Petr Franiok, Adam Stankowski
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005, Pedagogické spektrum
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005, Listy Ostravské univezity
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2005
stať ve sborníku
 
Rok: 2005, Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2004, Zpravodaj AÚSP ČR
článek v odborném periodiku
 
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2004, Verlag Julius Klinkhardt
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
ediční a redakční práce
 
Rok: 2004, Watki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia spolecznego osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004, Ostravská univezita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Petr Franiok, Adam Stankowski
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Petr Franiok, Andrea Medvecová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
uspořádání konference, workshopu
 
Petr Franiok, Jan Michalík
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Petr Franiok, Petr Hrouzek
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy
 
Rok: 2004
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů
 
Rok: 2004
stať ve sborníku
 
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze