Publikační činnost - IS PUBL
Ksztalcenie społeczne marginalizowanych romskich uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Martin Kaleja
Rok: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize

Ksztalcenie wybitnie uzdolnionych uczniów w warunkach czeskiego systemu edukacyjnego
Renata Kovářová
Rok: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize

Logopedická prevence v kontextu očekávaných výstupů vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Logopedická prevence v kontextu očekávaných výstupů vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová
Rok: 2012
poskytovatelem realizované výsledky

Nabywanie kompetencji komunikacyjnych i jezykowych w przekazach ustnym i pisanym uczniów niepelnosprawnych intelektualnie w czeskim systemie edukacyjnym
Eva Zezulková
Rok: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
kapitola v odborné knize

Nadání a současnost
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Nadání v současném českém školství
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
kapitola v odborné knize

Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž
Renata Kovářová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadání v současném školství - výhoda nebo přítěž
Renata Kovářová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Očekávala jsem, že to bude fanatická katolička, a nebyla. Jak mezinárodní výměnné programy zmírňují předsudky
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Osoby se zdravotním postižením ve společnosti
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Personality of Roma Pupils´ Teacher in Primary School and His/Her Competence
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Personality of Roma Pupils´ Teacher in Primary School and His/Her Competence
Martin Kaleja
Rok: 2012
stať ve sborníku

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Poruchy autistického spektra - studijní materiál multimediálního charakteru
Eva Zezulková
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Použití metody strukturovaného učení u dětí s poruchou autistického spektra v předškolním a základním vzdělávání v zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Rok: 2012, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Precursors of social communication effectiveness of persons with mental disorders
Eva Zezulková
Rok: 2012, Sciences Éducation
kapitola v odborné knize

Problematika mimořádného nadání v současném českém školství
Igor Hampl, Renata Kovářová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pupil at risk in the contextoflearning communicative competence
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pupil at risk in the contextoflearning communicative competence
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Reflection of education of pupils with special educational needs
Petr Franiok
Rok: 2012
stať ve sborníku

Rizikový žák z hlediska osvojování komunikativní kompetence
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rizikový žák z hlediska osvojování komunikativní kompetence
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Romany language as mother tongue of Czech pupils in primary school and its impact on the education in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romany Language as Mother Tongue of Czech Pupils in Primary Schools and its Impact on the Education in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2012
stať ve sborníku

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Romský žák se SVP na základní škole v ČR
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Seksualność osób niepełnosprawnych słuchowo
Igor Hampl
Rok: 2012
stať ve sborníku

Sluchowa dyferencjacja mowy u dzieci opoznionych umyslowo
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Słuchowa dyferencjacja mowy u dzieci opóźnionych umysłowo
Eva Zezulková
Rok: 2012, Wydawnictvo Gnome
kapitola v odborné knize

Sociálně vyloučené romské dítě v dětském domově
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální rovnost pro inkluzivní vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specyficzne warunki ksztalcenia uczniów z niepelnosprawnościa intelektualna w Republice Czeskiej
Petr Franiok, Zenon Gajdzica
Rok: 2012, Impuls
kapitola v odborné knize

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě
Eva Zezulková, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Hana Novohradská
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Svět speciální pedagogiky očima studentů I
Eva Zezulková
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

Systém identifikace nadaných žáků na Soukromé základní škole v Ostravě
Iva Klugová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Špecifiká inkluzívnej edukácie rómskych žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2012, Pedagogical Faculty of University of Ostrava
odborná kniha

The Effect of Phoneme Differentiation of the Brain in the Learning Process
Eva Zezulková
Rok: 2012, Ad Alta. Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku

Učíme nadané žáky
Renata Kovářová
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

University of Tartu
Igor Hampl
Rok: 2012
působení v zahraničí

University of Tartu
Renata Kovářová
Rok: 2012
působení v zahraničí

VANKOVÁ, Katarína. Sociálna spravodlivosť
Martin Kaleja
Rok: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vliv fonematické diferenciace mozku v procesu učení
Eva Zezulková
Rok: 2012
stať ve sborníku

Vliv fonematické diferenciace mozku v procesu učení
Eva Zezulková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová