Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014
ostatní
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
odborná kniha
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)
 
Martin Kaleja, Pavel Mühlpachr, Miroslava Bartoňová, Eva Zezulková, Petr Adamus, Terézia Harčaríková
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
odborná kniha
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Martin Kaleja, Jana Lopúchová, Peter Krajčí
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)