Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi

Pracovní tým katedry v rámci své dosavadní profesní činnosti eviduje úspěšnou spolupráci u níže uvedených domácích a zahraničních institucí.

Spolupráce v intencích realizace výzkumných či rozvojových záměrů, případně realizace studijních praxí uskutečňovaných akreditovaných studijních programů

Pedagogicko-psychologická poradna Opava, Ostrava, Karviná, Nový Jičín
Speciálněpedagogické centrum: Opava, Ostrava, Karviná, Krnov, Valašské Meziříčí
Mateřské školy, základní školy, střední a vyšší odborné školy v rámci Moravskoslezského kraje
Zapsané spolky a jiné subjekty neziskového sektoru (NNO) v rámci Moravskoslezského kraje
Rezidenční zařízení: dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, domovy pro seniory v rámci Moravskoslezského kraje

Spolupráce v intencích členství, poradenství, konzultanství, školení a jim obdobných činností

Asociace pedagogického výzkumu
Asociace speciálních pedagogů
Asociace vysokoškolských poradců
Česká pedagogická společnost
Česká školní inspekce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Národního pedagogický institut ČR
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

Spolupráce s domácí akademickou obcí

Katedra spolupracuje v rámci svých aktivit s řadou akademických pracovišť etablovaných v České republice.

Spolupráce se zahraniční nejen akademickou obcí

Katedra spolupracuje také se zahraničními partnery. Užší spolupráci rozvíjí s následujícími partnery:

TURECKO
Aksaray University, Faculty of Education
 
POLSKO
Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
Pedagogium Wysza Szkola Nauz Spolecznych w Warszawie
Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Opolski, Wydzial Nauk Spolecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych
 
SLOVENSKO
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2024