Publikační činnost - IS PUBL
Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základných škol
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní příprava a možnost pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Professional competences of teachers in context of an analysis of anamnestic data of pupils with special educational needs
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professional Competences of Teachers in Context of An Analysis of Anamnestic Data of Pupils with Special Educational Needs
Eva Zezulková
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Příprava a realizace workshopů v oblasti surdopedie
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú
Petr Franiok
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychopedie 1
Petr Franiok
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reedukace dyslalie I.díl
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Reedukace dyslalie II
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2014, PdF OU
odborná kniha

Rozvoj osobnosti žáků v současné škole
Petr Franiok
Rok: 2014
stať ve sborníku

Rozvoj výuky předmětu Symptomatické poruchy řeči
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a základní vzdělávání
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Rok: 2014
ediční a redakční práce

School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014, University of Ostrava, Faculty of Education
odborná kniha

Seksualność osób s niepelnosprawnościa sluchowa
Igor Hampl
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku

Selected questions about socially excluded Roma people in the context of education
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
kapitola v odborné knize

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. Audio-vizuální sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání.
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sociologie dětství a dítěte. In E-learningová podpora výuky pro studenty prezenčního studia a celoživotního vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciálně pedagogické otázky ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků základních škol. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciálněpedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální kouzlo Vánoc 2014
Eva Zezulková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Speciální pedagogika - vybraná témata
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika - vybraná témata
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální pedagogika - vybrané problémy
Petr Franiok
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika v sociální sféře
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Strategie rovného přístupu ke studiu bez bariér na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Studenci ze specjalnymipotrzebami w szkolnictwie wyzszym w Republice Czeskiej
Renata Kovářová
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socializacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku

Studenti se specifickými poruchami učení na vysoké škole
Igor Hampl
Rok: 2014
stať ve sborníku

Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Svět speciální pedagogiky očima studentů
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Teachers and their Socially Excluded Roma Pupils in the context of the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Teachers and Their Socially Excluded Roma Pupils in The Context of The Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2014, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku

Teória a výskum digitálnych a asistenčných technológií v inkluzívnej špeciálnej pedagogike
Jana Lopúchová, Peter Krajčí
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

The development og communicative competence in pupils with mild mental disorder
Eva Zezulková
Rok: 2014, The university of Ostrava, Pedagogical Faculty
odborná kniha

The Possibilities of Education of Studentswith Special Needs at Universities in the Czech Republic Aiming at University of Ostrava in Ostrava
Renata Kovářová
Rok: 2014, New Educational Review
článek v odborném periodiku

Uczniowie z niepelnosprawnościa intelektualna i specyfika ich ksztalcenia
Petr Franiok
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra špeciálnej pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2014
působení v zahraničí

Úvodní slovo garanta konference
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výchova maladaptivních osob. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Vzdělávání žáků s mentální retardací. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Petr Adamus
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku

What do teachers think about social exclusion of their pupils?
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zahraničná inšpirácia pre vzdelávanie rómskych detí - teoretická perspektíva
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Základy etopedie. Audio sada didaktického materiálu
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová