Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023, Kontexty Pedagogiczne
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
stať ve sborníku
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
ediční a redakční práce
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
ostatní
 
Lucia Lacková, Petr Franiok, Radmila Burkovičová, Antonia R. García, Daniel Hanuš
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
působení v zahraničí
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023
ostatní
 
Rok: 2023, Social pathology and Prevention
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2023
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2023
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
rozhlasové a televizní relace
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní