Publikační činnost - IS PUBL
Precursors of social communication effectiveness of persons with intellectual disabilities
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace odlišných kultur v současné dětské literatuře a ilustracích
Martin Kaleja
Rok: 2011
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Rok: 2011
stať ve sborníku

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Problematika slyšících dětí neslyšících rodičů
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Projekt zvyšovania estetickej výchovy ako inovácie vo vzdelávaní rómskych žiakov
Martin Kaleja
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize

Předsudky jsou OUT 1. Zážitkový třídenní seminář
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Předsudky jsou OUT 2. Zážitkový třídenní seminář
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Příprava na vzdělávání nadaných žáků v České a Slovenské republice očima studentů
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Přístupnost vysokoškolského studia studentům se specifickými potřebami v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Raná péče v České republice
Igor Hampl
Rok: 2011, VERBUM, Katolická univerzita v Ružomberku
kapitola v odborné knize

Raná stimulácia rečových schopností používať jazyk v kontexte psychomotorického vývoja detí s oneskoreným mentálným vývojom
Eva Zezulková
Rok: 2011, Verbum
kapitola v odborné knize

Realizace průřezového tématu Multikulturní výchova na základní škole u vybraných škol v Ostravě
Martin Kaleja
Rok: 2011
stať ve sborníku

Realizace rehabilitačních služeb pro osoby se zrakovým postižením
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Realizace rehabilitačních služeb pro osoby se zrakovým postižením
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Realizace rehabilitačních služeb pro osoby se zrakovým postižením
Hana Novohradská, Edita Janková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Romové a škola versus rodiče a žáci
Martin Kaleja
Rok: 2011, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Rozvoj potenciálu nadaného jedince v základní a střední škole
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Sexualita osob se sluchovým postižením
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexualita osob se zdravotním postižením jako nutná součást pregraduální přípravy speciálních pedagogů
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexualita osob se zdravotním postižením jako nutná součást pregraduální přípravy speciálních pedagogů
Igor Hampl
Rok: 2011, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae
článek v odborném periodiku

Seznámení s projektem a představení systému práce v Prima škole
Iva Klugová, Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Słuchowa dyferencjacja mowy u dzieci opóźnionych umysłowo
Eva Zezulková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současné trendy ve speciální pedagogice
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi (LMS)
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika ve školním věku
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální pedagogika.E-learningová podpora výuky předmětu ICTSP
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Środowisko inkluzyjne na Uniwersytecie Ostrawskim
Eva Zezulková
Rok: 2011, Oficyna Wydawnicza Humanitas
kapitola v odborné knize

SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ NA SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE V OSTRAVĚ
Iva Klugová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Tvorba a distribuce studijních materiálů pro studenty se speciálními potřebami. In E-learningová podpora výuky pro distanční vzdělávání.
Igor Hampl, Martin Kaleja
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Universidad de Córdoba
Igor Hampl
Rok: 2011
působení v zahraničí

Universidad de Huelva
Igor Hampl
Rok: 2011
působení v zahraničí

Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ.
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchova řeči v pedagogické praxi (LMS)
Eva Zezulková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití Snoezelenu u žáků s ADHD
Renata Kovářová, Kateřina Janků
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zkušenosti se vzděláváním mimořádně nadaných žáků v českých základních školách
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zrakově postižený žák a hudební vzdělávání
Hana Novohradská
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žáci s tělesným postižením v uměleckém vzdělávání
Renata Kovářová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žáci se sluchovým postižením v uměleckém vzdělávání
Igor Hampl
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu základního uměleckého vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

Žák se sociálním znevýhodněním v uměleckém vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová