Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014, PdF OU
odborná kniha
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014
ediční a redakční práce
 
Rok: 2014, University of Ostrava, Faculty of Education
odborná kniha
 
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku
 
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014, LINCOM GmbH
kapitola v odborné knize
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socializacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2014, The university of Ostrava, Pedagogical Faculty
odborná kniha
 
Rok: 2014, New Educational Review
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
působení v zahraničí
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2014
stať ve sborníku
 
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)