Publikační činnost - IS PUBL
Sociálně vyloučení Romové v České republice - perspektiva sociální pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tematický seminář k prezentaci výsledků celorepublikového výzkumu Sociologický monitoring vzdělávacích vstupů a výstupů dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

The Conception of Giftedness - Terminology
Renata Kovářová
Rok: 2015, EDUCatt-Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
kapitola v odborné knize

The conditions of integrated education of pupils with disturbed communication ability
Eva Zezulková
Rok: 2015, Grant journal
článek v odborném periodiku

The CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATION OF PUPILS WITH DISTURBED COMMUNICATION ABILITY
Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

The issue of hearing impairment - terminological definition
Igor Hampl
Rok: 2015, EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell´Universita Cattolica
kapitola v odborné knize

Therapeutic Interventions and Students with Multiple Disabilities
Petr Franiok
Rok: 2015, EduCatt
kapitola v odborné knize

Universidad de Almería, Faculty of Education Science, Nursing and Physiotherapy. Prezentace: Czech Roma Pupils as Pupils from Social Exlusion Environment and Their School Education: Question of Inclusion
Martin Kaleja
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Almería, Faculty of Education Science, Nursing and Physiotherapy. Prezentace: School education of mentally handicaped pupils
Eva Zezulková
Rok: 2015
působení v zahraničí

Universidad de Castilla-La Mancha
Renata Kovářová
Rok: 2015
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta. Prezentace: Intervenční programy pro osoby s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2015
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Igor Hampl
Rok: 2015
působení v zahraničí

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Vliv neziskové organizace Adra na kvalitu života osob s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Výměnný pobyt Erasmus
Kateřina Janků
Rok: 2015
působení v zahraničí

Výukový pobyt na Univerzitě Komenského v Bratislavě.
Kateřina Janků
Rok: 2015
působení v zahraničí

Využití umění pro sociologické vědění. Mezinárodní diskuzní workshop využití umělecké dokumentární fotografie při sociologickém výzkumu Romů
Martin Kaleja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Základní škola hlavního vzdělávacího proudu: kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů, a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Základní škola praktická: Kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní škola s dominantním zastoupením žáků z prostředí sociální exkluze: kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2015
stať ve sborníku

ZEZULKOVÁ, Eva. (2015) Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. Opava: Centrum empirických výzkumů, FVP SLU v Opavě.
Martin Kaleja
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Změny v propoziční hustotě v závislosti na míře kognitivního deficitu u seniorů.
Eva Zezulková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případů
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případů
Martin Kaleja, Kateřina Červenková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Život dítěte se zdravotním postižením v souvislosti speciální pedagogiky
Kateřina Janků
Rok: 2015
stať ve sborníku

Život dítěte se zdravotním postižením v souvislosti speciální pedagogiky
Kateřina Janků
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktuální otázky vysokoškolského poradenství na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Rok: 2014, AVŠP
kapitola v odborné knize

Alternativní a augumentativní komunikace. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Rok: 2014, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku

Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2014
stať ve sborníku

Analýza vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability
Eva Zezulková
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Rok: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech socially excluded Roma parents and the context of educational process
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Czech socially excluded Roma parents and the context of educational process
Martin Kaleja
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku

Czech socially excluded Roma pupils in the context of educational process
Martin Kaleja
Rok: 2014, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

Czech socially excluded Roma pupils in the context of educational process
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky
Martin Kaleja
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Radmila Burkovičová, Eva Zezulková, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová