Publikační činnost - IS PUBL
INCLUSIVE EDUCATION OF STUDENTS WITH AUTISM IN MAINSTREAM SCHOOLS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Rok: 2020
stať ve sborníku

SOCIAL STATUS OF STUDENTS WITH ASPERGER SYNDROME IN AN INCLUSIVE CLASS IN THE MORAVIAN-SILESIAN REGION
Petr Adamus
Rok: 2020
stať ve sborníku

Analysis of cooperation between teacher and assistant in inclusive education
Kateřina Janků, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

Education and training for children with autism spectrum disorders
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní vzdělávání a naplňování speciálních vzdělávacích potřeb
Petr Franiok
Rok: 2019
stať ve sborníku

Interventions related to solving problem behaviour of pupils in primary schools of the Czech Republic
Kateřina Janků, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Moskevská pedagogická státní univerzita
Petr Adamus
Rok: 2019
působení v zahraničí

Možnosti podpory osob s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Rok: 2019, Ostravská univerzita
odborná kniha

Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Adamus
Rok: 2019
stať ve sborníku

Podpora vzdělávání dětí a žáků s kombinovaným postižením v Moravskoslezském kraji
Kateřina Janků
Rok: 2019, Oftis
odborná kniha

Profesní příprava studentů s autismem v Moravskoslezském kraji
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2019
stať ve sborníku

Professional training of students with autism spectrum disorders in the Moravian-Silesian Region
Petr Adamus
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Snoezelen - MSE: Czech conception and development
Kateřina Janků
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Světový kongres Snoezelen - MSE v Praze 2019
Kateřina Janků
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

University of Alméria, Spain
Daniela Kilduff
Rok: 2019
působení v zahraničí

Vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

zahraniční stáž v inkluzivních školách - projekt OPVV Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji
Daniela Kilduff
Rok: 2019
působení v zahraničí

Zvaná přednáška: Comprehensive rehabilitation of children with physical disabilities
Kateřina Janků
Rok: 2019
působení v zahraničí

Zvaná přednáška: Therapeutical methods in special pedagogical interventions focused on Snoezelen - MSE
Kateřina Janků
Rok: 2019
působení v zahraničí

Živě s NOE
Petr Franiok
Rok: 2019
rozhlasové a televizní relace

Didaktika předmětů základní školy speciální
Petr Adamus
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Faktory ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2018
stať ve sborníku

Focus on research of Special education in the Czech Republic
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2018, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

FOCUS ON RESEARCH OF SPECIAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus, Kateřina Janků
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inclusive Education and Support of Pupils with Speech and Language Impairments at Primary School
Daniela Kilduff
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Awareness and Visual Diagnosis of Women wih Severe Visual Impairment as a Main Factor in the Choice of Delivery Methods in Childbirth
Daniela Kilduff
Rok: 2018, Journal of Exceptional People
článek v odborném periodiku

University of Huelva, Spain
Daniela Kilduff
Rok: 2018
působení v zahraničí

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané aspekty realizace inkluzivního vzdělávání v České republice
Petr Adamus
Rok: 2018
stať ve sborníku

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii
Petr Franiok
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Aktuální otázky v psychopedii a logopedii
Petr Franiok
Rok: 2017, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Alternativní tresty v české justici a jejich zajištění
Martin Kaleja, Pavlína Davidová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Budovanie osobnosti skrze budovanie vzťahu: významný rozmer podpory klienta s mentálnym postihnutím
Petr Adamus
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Contemporary view at department of special pedagogy at University of Ostrava
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dospívající vyžadující individuální intenzivní péči
Martin Kaleja, Pavel Čolas
Rok: 2017
stať ve sborníku

Edukacja inkluzyjna i konsekwencje dla uczniów z potrzebami specjalnymi w Republice Czeskiej
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluze a speciálněpedagogické intervence
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluze a speciálněpedagogické intevrnece
Petr Franiok
Rok: 2017
stať ve sborníku

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Intervenční strategie u žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitoly ze somatopedie
Kateřina Janků
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Kvalita vzdělávání v inkluzivní škole
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Limity inkluze ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2017
stať ve sborníku

Logopedická intervence ve školství v kontextu prevence školní neúspěšnosti žáků s poruchami vývoje řečové komunikace
Eva Zezulková
Rok: 2017, PdF OU
kapitola v odborné knize

Nové paradigma speciální pedagogiky a jeho reflexe ve speciálněpedagogické praxi
Petr Franiok
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Rok: 2017
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová