Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
ostatní
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
působení v zahraničí
 
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Eva Nyklová, Jana Kožárová, Patrícia Mirdaliková
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2022
stať ve sborníku
 
Rok: 2022
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Martin Kaleja, Jarmila Žolnová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ediční a redakční práce
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Tatiana Dubayová, Hedviga Hafičová, Martin Kaleja
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Rok: 2021
stať ve sborníku
 
Martin Kaleja, Andrea Cibulková
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2021
ostatní
 
Rok: 2021
působení v zahraničí
 
Rok: 2021
zveřejněné odborné posudky, recenze