Publikační činnost - IS PUBL
Multidimenzionalita tělesného postižení z pohledu komplexní rehabilitační péče
Kateřina Janků, Terézia Harčaríková
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa
Petr Franiok
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Primární diagnostika Aspergerova syndromu v mladším školním věku
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Eva Zezulková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom XX, nr 1/2015
Eva Zezulková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.Tom XX, nr 1/2015.
Eva Zezulková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přechod do chráněného bydlení jako jeden z výstupů transformace v číslech
Kateřina Janků, Martina Káňová
Rok: 2016, Rezidenční péče
článek v odborném periodiku

Přístupnost vysokých škol v České republice pro studenty se specifickými potřebami
Renata Kovářová
Rok: 2016, Integrace a inkluze ve školní praxi
článek v odborném periodiku

Psychoterapeutické a sebeprožitkové výcviky sociálního pedagoga
Julius Sekera
Rok: 2016
stať ve sborníku

Seminář bazální stimulace
Kateřina Janků
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Strategie uplatňované v edukaci žáků s poruchami autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2016, Montanex, a.s.
odborná kniha

Školská inkluze versus exkluze
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Špecifiká edukácie detí s poruchou sluchu v ranom veku
Igor Hampl, Margita Schmidtová
Rok: 2016, IRIS
odborná kniha

Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská republika
Igor Hampl
Rok: 2016
působení v zahraničí

Výzkum školní edukace: (ne)připravený učitel?
Martin Kaleja
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel?
Eva Zezulková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zvaná přednáška na Univerzitě Komenského v Bratislavě
Kateřina Janků
Rok: 2016
působení v zahraničí

Attitudinal constructs of primary school teachers towards pupils from socially excluded localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Attitudinal Constructs of Primary School Teachers Towards Pupils from Socially Excluded Localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015, International Journal of Arts and Sciences
článek v odborném periodiku

Current Question on Logopaedic Interventions in Education of Children and Pupils with Communication Ability Disorder
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2015, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Diagnostika v špeciálnopedagogickom poradenstve. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Edukační bariéry v rozvoji dětí s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Felcmanová, L. a kol. Metodika ke katalogu podpůrných opatření. K dílčí části pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávánín z důvodu sociálního znevýhodnění. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. ISBN 978-80-244-4672-1
Martin Kaleja
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace žáků s poruchou autistického spektra do základní školy
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

INTEGRACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Integrované vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KOLAŘÍKOVÁ, M. Dítě předškolního věku v prostředí sociální exkluze Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. ISBN 978-80-7510-161-7
Martin Kaleja
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků
Martin Kaleja, Peter Varjassy
Rok: 2015
stať ve sborníku

Kvalitativní kontext determinace sociální exkluze a postojů rodičů ke vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalitativní kontext determinace sociální exkluze a postojů rodičů ke vzdělávání
Martin Kaleja, Lenka Krahulcová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy
Petr Adamus
Rok: 2015, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Multidimenzionalita ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2015
stať ve sborníku

Podmínky integrovaného vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podmínky integrovaného vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice
Renata Kovářová, Kateřina Janků, Igor Hampl
Rok: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

PRE-PROFESSIONAL PREPARATION AND PROFESSIONAL EXERCISE OF PERSONS WITH MODERATE MENTAL RETARDATION IN THE CZECH REPUBLIC
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Předprofesní a profesní příprava osob s mentálním postižením v České republice
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Připravenost pedagogů k edukaci dětí a žáků z prostředí sociální exkluze - základní výzkumný průřez
Martin Kaleja
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychosociálne komponenty nelátkových závislostí. Internetová závislosť a kvalita vzťahovej väzby u adolescentov s telesným postihnutím v kontexte well-being. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Risk Pupil in Relation to the Acquisition of the Communicative Competence
Eva Zezulková, Renata Mlčáková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role neziskových organizací v životě člověka s mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2015
stať ve sborníku

Roma parents as educators of their children
Martin Kaleja, Hristo Kyuchukov, Milan Samko
Rok: 2015, Intercultural Education
článek v odborném periodiku

Rozvoj a vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Petr Franiok
Rok: 2015
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová