Publikační činnost - IS PUBL
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013, Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha
 
Rok: 2013, GRANT journal
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, International Journal of Multidisciplinary Thought
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze
 
Rok: 2013, Predškolská výchova 2012/2013
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku
 
Rok: 2013, OdF OU
odborná kniha
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013
stať ve sborníku
 
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)
 
Rok: 2013, Journal of Preschool and Elementary School Education
článek v odborném periodiku
 
Petr Franiok, Zenon Gajdzica
Rok: 2013, Stowarzyszenie Wsparcia Spolecznego
odborná kniha
 
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky
 
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu