Publikační činnost - IS PUBL
Využití metody Snoezelen u mentálně postižených jedinců
Kateřina Janků
Rok: 2010, Wydawnictwo
kapitola v odborné knize

Využívání ICT k podpoře vzdělávání žáků se specifickými požadavky.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Využívání metody Snoezelen u osob s mentálním postižením
Kateřina Janků
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

"Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Významné romské osobnosti" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávací strategie dětí a dospělých v podmínkách rozvojové země v Angole
Martin Kaleja
Rok: 2010
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Vzdělávací aktivity vysokoškolského poradenského Centra Pyramida na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Rok: 2010
stať ve sborníku

Wysza Szkola Administracji Bielsko-Biala
Petr Franiok
Rok: 2010
působení v zahraničí

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu integrace I.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu integrace II.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žák s SVP na pozadí současné platné legislativy.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Jana Swierkoszová, Kateřina Janků
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ano kvalitativní metodologii ve speciální pedagogice
Jaroslav Kysučan
Rok: 2009
stať ve sborníku

Antropologie Romů - (lokální) romské komunity - dekompozice pojmu na příkladu lokality Česká Kamenice
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Centrum Pyramida vzdělává
Eva Zezulková
Rok: 2009, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Dobré ráno
Eva Zezulková
Rok: 2009
rozhlasové a televizní relace

Edukace a identifikace žáků s mimořádným nadáním z pohledu výchovných poradců základních škol v Moravskoslezském kraji
Renata Kovářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Edukativní strategické postupy při vyučování romských žáků
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

efeta XVIII/2
Jana Swierkoszová
Rok: 2009, efeta XVIII/2
článek v odborném periodiku

Exkurz do historie Romů na území českých a slovenských zemí do roku 1945
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

František Čáda a Moravskoslezské sjezdy pro péči o slabomyslné a školství pomocné.
Jaroslav Kysučan
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie Romů do roku 1945
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Hranice, rizika a paradoxy podpory studentů se zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inkluze nesmí být jen iluze
Eva Zezulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Inkluze nesmí být jen iluze
Eva Zezulková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní program pro studenty se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní program pro studenty se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě.
Eva Zezulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Integrace zrakově postižených a oblasti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě
Hana Novohradská
Rok: 2009
stať ve sborníku

Integrace zrakově postižených a oblsti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě
Hana Novohradská
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak pomoci dětem s diagnózou ADHD. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.05/11.001
Jana Swierkoszová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komunikační kompetence a výchova v rodině
Eva Zezulková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2009, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků ralizované na úrovni základního školství v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konkrétní možnosti podpory nadaných žáků realizované na úrovni základního školství v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Metoda dobrého startu
Jana Swierkoszová
Rok: 2009, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Mluvme o Romech - Aven vakeras pal o Roma
Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Možnosti a meze poskytování asistence studentům se specifickými potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Networked Learning and Approaches to ICT supported Education
Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Open Society Institute in cooperation with UNICEF and Roma Education Fund
Martin Kaleja
Rok: 2009
působení v zahraničí

Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osobnosti v zrcadle speciální pedagogiky
Jaroslav Kysučan
Rok: 2009, PdF OU
odborná kniha

Ostravská univerzita vítá studenty se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Podpora nadaných v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Postavení Romů v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Problematika specifických poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol .OP vzdělávání pro konkurenceschopnost registr. číslo projektu: CZ.107/1.3.05/11.0011 inovace dist. opory
Jana Swierkoszová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika specifikcých poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol - inovace textu
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika vzdělávání Romů
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Psychosociální paradigmata romské rodiny, aneb to, co ještě o romské rodině nevíme
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Rodina, vztahy a právo. projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života. CZ.1.07/1.2.10/11.0006
Ivana Fialová, Judita Kachlová, Jan Svoboda
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ROMBASE - Eletronic teaching and Informative materials for and on Roma. Didactically edited information on Roma
Martin Kaleja
Rok: 2009, Časopis romistických studií
článek v odborném periodiku


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová