Kalendář

Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti
Datum konání:29.04.2019
Místo konání:učebna SC 238 (budova SC)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: https://pdf.osu.cz/kcd/23550/krizova-komunikacia-ako-fenomen-sucasnosti/

České divadlo a drama první republiky
Popis:přednáší Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D. (Slezská univerzita Opava, DAMU Praha)
Datum konání:04.04.2019
Místo konání:posluchárna SB 205 (budova SB)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Literárněvědná společnost, pobočka Ostrava
WWW: https://pdf.osu.cz/kcd/23367/ceske-divadlo-a-drama-prvni-republiky/

Od pohádky k fantasy
Popis:přednáší Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno)
Datum konání:28.03.2019
Místo konání:posluchárna SB 205 (budova SB)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Literárněvědná společnost, pobočka Ostrava
WWW: https://pdf.osu.cz/kcd/23368/od-pohadky-k-fantasy/

Didaktické impulsy 1
Popis:mezinárodní vědecká konference
Datum konání:16.02.2019
Místo konání:katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (budova SA)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: https://pdf.osu.cz/kcd/23105/didakticke-impulsy-1/

Frazémy jako materiálový zdroj pro jazykový obraz světa
Datum konání:06.12.2018
Místo konání:učebna SB 205 (budova SB)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: https://pdf.osu.cz/kcd/22934/frazemy-jako-materialovy-zdroj-pro-jazykovy-obraz-sveta/

Płavastá kráva ryčý na kameňistéj Ďíłovéj cesťe (o zvláštnostech nářeční slovotvorby)
Datum konání:05.12.2018
Místo konání:učebna G 403 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: https://pdf.osu.cz/kcd/22952/pozvanka-plavasta-krava-rycy-na-kamenistej-dilovej-ceste/

S holokaustem za zády
Popis:mimořádná přednáška profesorky Svatavy Urbanové
Datum konání:15.11.2018
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: https://pdf.osu.cz/kcd/23103/prednaska-profesorky-svatavy-urbanove-s-holokaustem-za-zady/

Typy oboustranného česko-německého přejímání toponym (především ve Slezsku)
Datum konání:07.11.2018
Místo konání:učebna G 403 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: https://pdf.osu.cz/kcd/22854/typy-oboustranneho-cesko-nemeckeho-prejimani-toponym-predevsim-ve-slezsku/

Lexikografické fantomy: kostlivci ve slovníkářské skříni
Datum konání:09.05.2018
Místo konání:budova G, učebna 414
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://www.osu.cz/?id=22338

O praotci Čechovi, češtině a nejstarších českých písemných památkách
Popis:předášku prosloví prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc., z Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Datum konání:27.04.2018
Místo konání:E 206 (budova E)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/22236/o-praotci-cechovi-cestine-a-nejstarsich-ceskych-pisemnych-pamatkach/

12. ročník studentské vědecké konference katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
Datum konání:26.04.2018
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://www.osu.cz/?id=22336

Socio-onomastic place name research
Popis:přednášku prosloví dr. Terhi Ainiala z University of Helsinki, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies
Datum konání:25.04.2018
Místo konání:G 414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/22237/socio-onomastic-place-name-research/

Komunikačný status frazém a jeho kultúrno-etnické pozadie
Popis:přednášku prosloví doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD., z Katedry slovakistiky, slovanských filologií a komunikace Filozofické fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košicích
Datum konání:18.04.2018
Místo konání:učebna G 414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/22263/komunikacny-status-frazem-a-jeho-kulturno-etnicke-pozadie/

Odraz maďarsko-slovenských etnických a jazykových kontaktov v toponymii východného Gemera
Popis:přednášku prosloví Mgr. Gabriel Rožai, PhD., z Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Datum konání:11.04.2018
Místo konání:G 414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/22238/odraz-madarsko-slovenskych-etnickych-a-jazykovych-kontaktov-v-toponymii-vychodneho-gemera/

Média – řečový vzor, srovnání pravidel mluveného projevu v ČT, TV Nova a FTV Prima
Popis:přednášející: Mgr. Michal Schuster, MBA, doktorand katedry bohemistiky Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem,
bývalý reportér a moderátor Redakce zpravodajství ČT a bývalý mluvčí vlády premiéra Petra Nečase
Datum konání:21.03.2018
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/22180/prednaska-media-recovy-vzor/

Laďka, Milada, Matilda... Názvy jaskýň a priepastí Slovenského krasu z hľadiska medzipropriálnych vzťahov
Popis:přednášku, kterou prosloví Mgr. Gabriel Rožai, PhD.
Datum konání:06.12.2017
Místo konání:učebna E203 (budova E)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/21415/ladka-milada-matilda/

Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Popis:přednášející: doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D., a Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D. z katedry českého jazyka FF OU a MgA. Jan Hůla, doktorand studijního oboru Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování PřF OU
Datum konání:29.11.2017
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/21190/aplikace-neuronovych-siti-v-diachronni-a-synchronni-semanticke-analyze-textu/

Etnická identita, toponyma a město – případ Českého Těšína/Cieszyna
Popis:přednášející: PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF OU
Datum konání:22.11.2017
Místo konání:učebna E206 (budova E)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/21192/etnicka-identita-toponyma-a-mesto-pripad-ceskeho-tesina-cieszyna/

Vnímání variantních tvarů v češtině u školní mládeže (a postoje normových autorit)
Popis:přednášející: Mgr. Gabriela Lefenda, doktorandka oboru Didaktika českého jazyka a literatury PdF OU
Datum konání:21.11.2017
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/21191/vnimani-variantnich-tvaru-v-cestine-u-skolni-mladeze/

K problému lexikální variantnosti (na základě zpracování Akademického slovníku současné češtiny)
Popis:přednášející: Mgr. Zdeňka Opavská z oddělení současné lexikologie a lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Datum konání:15.11.2017
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/21193/k-problemu-lexikalni-variantnosti/

Texts, treebanks, and networks
Popis:přednášející: Xinying Chen 陈芯莹 z Xi’an Jiaotong University v Číně
Datum konání:08.11.2017
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/21194/texts-treebanks-and-networks/

Školní čeština
Popis:přednášející: prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. z katedry českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.
Datum konání:03.05.2017
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/20538/prednaska-skolni-cestina/

Fronta na maso - Husákova stodola - Stalinova ponožka / Nestandardizovaná urbanonymie jako prostředek tiché rezistence i kolektivního humoru v čase světlých zítřků
Popis:přednášející Mgr. Martina Ptáčníková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Datum konání:02.05.2017
Místo konání:učebna E323 (budova E)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/20537/prednaska-fronta-na-maso-husakova-stodola-stalinova-ponozka/

Noremnost jazykových prostředků v teorii a praxi jazykové kultury
Popis:přednášející Mgr. Kamila Smejkalová, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.
Datum konání:12.04.2017
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/20539/prednaska-noremnost-jazykovych-prostredku-v-teorii-a-praxi-jazykove-kultury/

Přednáška Slovosledné pozice auxiliáru préterita v nejstarších českých prozaických textech
Datum konání:15.03.2017
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka
WWW: http://ff.osu.cz/kcj/?id=15257

Pozvánka na přednášku Multietnická valaská kolonizácia vo svetle proprií (na príklade toponymie východného Gemera)
Datum konání:28.11.2016
Místo konání:budova E, E206
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Osobní jména a soudní znalectví
Datum konání:19.10.2016
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení ČR při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Jazykový obraz smrti prezidenta Emila Háchy v českém dobovém tisku v kontextu dalších JOS vybraných významných československých prezidentů
Datum konání:12.10.2016
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení ČR při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Mgr. Radka Čecha, Ph.D. - Teorie komplexních sítí v lingvistice
Datum konání:11.05.2016
Místo konání:budova G, G404
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Studentská vědecká konference KCD PdF OU
Datum konání:28.04.2016
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Oficiální zahájení činnosti ostravské pobočky Literárněvědné společnosti, z. s.
Popis:odborné přednášky: Štúrovo výročí na Slovensku 2015 českýma očima; Nová edice Moudrosti starých Čechů
Datum konání:23.03.2016
Místo konání:učebna G301 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška prof. PhDr. Jany Pleskalové, CSc. Staročeské nekrology a jejich význam pro nejstarší období češtiny
Datum konání:11.03.2016
Místo konání:učebna E309 (budova E)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení ČR při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Mgr. Miroslava Kubáta, Ph.D. Stylometrický software QUITA
Datum konání:09.03.2016
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení ČR při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Slovosled verbálních enklitik v staročeské bibli 1. redakce
Datum konání:17.02.2016
Místo konání:budova G, G414
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Beseda s Mgr. Jurajem Šebestou, Ph.D.
Datum konání:23.11.2015
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Beseda s Lydií Romanskou, ostravskou básnířkou a prozaičkou
Datum konání:23.11.2015
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Dynamika vývoje současné ruštiny
Datum konání:18.11.2015
Místo konání:budova G, učebna 414
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška O hybridním tvoření složených sloves, adverbií, interjekcí, nástavbových a synsémantických slovních druhů v současné češtině
Datum konání:04.11.2015
Místo konání:budova G, učebna 414
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška doc. Jaromíra Krška Odraz multietnicity karpatského regiónu v slovenskej hydronymii
Datum konání:07.10.2015
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědného sdružení ČR při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Studentská vědecká konference katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
Datum konání:30.04.2015
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Prefixace u sloves pohybu v češtině
Datum konání:14.04.2015
Místo konání:učebna E308 (budova E)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Hlavní aspekty práce moderátora v současném televizním zpravodajství
Datum konání:11.12.2014
Místo konání:učebna G201 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě

Přednáška dr. Jarosława Malického Česká toponymie kladského území. Vývoj a interpretační problémy.
Datum konání:01.10.2014
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka,
Katedra české literatury a literární vědy,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě

Studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU
Datum konání:24.04.2014
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška PhDr. Jakuba Železného - Jazyk v současném televizním zpravodajství
Datum konání:18.03.2014
Místo konání:učebna G201 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška PhDr. Jana Horálka, Ph.D. Vývoj a proměny některých typů depreciativ - k vývoji slov hanlivých
Datum konání:06.11.2013
Místo konání:učebna G 414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Mgr. Jakuba Maruše Vývoj prostředků české záporové shody (v biblickém materiálu)
Datum konání:30.10.2013
Místo konání:učebna G 414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Mgr. Jany Kuběnové Evangelní citáty v Besedách Řehoře Velikého
Datum konání:23.10.2013
Místo konání:učebna G 414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška doc. Jaromíra Krška Hydronomastika v (česko) slovenských súvislostiach
Datum konání:15.10.2013
Místo konání:učebna E 323 (budova E)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška doc. Jaromíra Krška Apelatívne a propriálnekomunikačné registre
Datum konání:17.10.2013 - 15.10.2013
Místo konání:učebna E 304 (budova E)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Studentská vědecká konference KCD PdF OU
Datum konání:18.04.2013
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D. - Historická sémantika - metodologické problémy disciplíny
Datum konání:17.04.2013
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Konference Svoboda jazyka - jazyk svobody
Datum konání:21.06.2012 - 22.06.2012
Místo konání:Ostrava
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/?id=9317

Přednáška Mgr. Radka Čecha, Ph.D. - Analýza frekvenční struktury textu
Datum konání:14.12.2011
Místo konání:budova G, místnost G414
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D. - Urbanonymie v synchronním pohledu (na příkladu Ostravy)
Datum konání:30.11.2011
Místo konání:budova G, místnost G414
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Studentská vědecká konference KCD
Datum konání:20.04.2011
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Dochází v české tištěné reklamě k vývoji vyjadřovacích prostředků?
Popis:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, si Vás dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví doc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Datum konání:06.04.2011
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Literární beseda - Příběhy navlečené na šňůrce lidské paměti
Datum konání:05.04.2011
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Dny otevřených dveří na Pedagogické fakultě OU
Datum konání:07.01.2011 - 08.01.2011
Místo konání:Pedagogická fakulta OU
Pořadatel:Pedagogická fakulta,
Katedra hudební výchovy,
Katedra výtvarné výchovy,
Katedra studií lidského pohybu ,
Katedra výchovy k občanství,
Katedra technické a pracovní výchovy,
Katedra informačních a komunikačních technologií,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra matematiky s didaktikou,
Katedra pedagogiky a andragogiky,
Katedra speciální pedagogiky,
Katedra preprimární a primární pedagogiky,
Katedra pedagogické a školní psychologie,
Katedra sociální pedagogiky

Přednáška prof. PhDr. Oldřicha Uličného, DrSc. na téma Ke koncepci moderní mluvnice češtiny
Datum konání:08.12.2010
Místo konání:budova G, učebna 414
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc. na téma Existuje moravština?
Datum konání:01.12.2010
Místo konání:budova E, učebna 210
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Mgr. Jaroslava Davida, Ph.D. „Z Potočné si udělali Grünbach, jen to fiklo.“
Popis:Degermanizace české toponymie po II. světové válce.
Datum konání:24.11.2010
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Konference Čeština - jazyk slovanský 4
Datum konání:20.09.2010 - 31.10.2010
Místo konání:web konference
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://konference.osu.cz/cestina

Přednáška Mgr. Radka Čecha, Ph.D. Plná valence
Datum konání:20.10.2010
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://ff.osu.cz/kcj/?id=7560

Přednáška prof. PhDr. Jaroslava Hubáčka, CSc. Podíl sociolektů na vývoji češtiny
Datum konání:13.10.2010
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://ff.osu.cz/kcj/?id=7561

Přednáška Dr. Jarosława Malického Český rodokmen místního jména Wrocław/Vratislav. Dějiny a kulturní konotace.
Popis:Dr. Jarosław Malicki - Instytut Filologii Slowianskiej Uniwersytetu Wroclawskiego
Datum konání:29.09.2010
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Prostor v překladu
Popis:přednášku prosloví Prof. Dr. phil. Annette Muschner z Hochschule Zittau/Görlitz, Fakultät Wirtschafts- und Sprachwissenschaften (Fakulty hospodářství a cizích jazyků), Fachbereich Sprachen (katedry cizích jazyků)
Datum konání:24.06.2010
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka,
Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě

Beseda se spisovatelem a scénáristou Milošem Kratochvílem Tvorba pro děti jako radost i poslání
Popis:beseda pořádaná k Mezinárodnímu dni dětské knihy
Datum konání:27.04.2010
Místo konání:posluchárna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace (Pedagogická fakulta OU)

Studentská vědecká konference KCD PdF OU
Popis:4. ročník
Datum konání:15.04.2010
Místo konání:posluchárna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Exkurze po silnicích, cestách, chodnících, stezkách... v apelativní i propriální slovní zásobě
Popis:přednášku prosloví Mgr. Stanislava Spinková z dialektologického oddělení Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
Datum konání:14.04.2010
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka,
Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě

Beseda a autorské čtení s uznávanou současnou spisovatelkou Naše minulost i současnost očima Věry Noskové
Popis:beseda pořádaná k Měsíci knihy
Datum konání:12.03.2010
Místo konání:posluchárna G201 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace (Pedagogická fakulta OU)

Přednáška Vokalické fonémy a jejich realizace ve středomoravských nářečích (Mgr. Ilona Adámková, Ph.D.)
Datum konání:24.02.2010
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Neverbální komunikace slovanských národů (zejména Čechů, Poláků a Rusů) (Prof. UŚ dr hab. Krystyna Jarząbek a Mgr. Pavel Mazgaj)
Datum konání:03.03.2010 - 24.02.2010
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Plovdivská bohemistika: tradice, současnost, perspektivy a Bulharština, cyrilice a komunikace v rámci EU (Mgr. Borislav Borisov, Ph.D.)
Datum konání:10.03.2010 - 24.02.2010
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Hierarchie rysů v češtině: nástin rysové geometrie (PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.)
Datum konání:17.03.2010 - 24.02.2010
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Syntax českého enklitika-li v historické perspektivě (Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.)
Datum konání:16.12.2009
Místo konání:budova G, učebna 414 (ul. Mlýnská, 4. patro)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra českého jazyka

Přednáška Dr. Františka Schäfera: Bílá místa v české lingvistické historiografii
Popis:Dr. František Schäfer působí výukově a výzkumně v Německu na Institut für Linguistik Filozofické fakulty Univerzity v Kolíně nad Rýnem a v ČR na katedře bohemistiky a katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Datum konání:02.12.2009
Místo konání:učebna G414 (budova G)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška Vymezení a fungování tzv. bakalářské etymologie
Popis:přednášku prosloví Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Datum konání:18.11.2009
Místo konání:učebna G414 (budova G Pedagogické fakulty OU)
Pořadatel:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě,
Katedra českého jazyka,
Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Přednáška na téma Terminologie v současné odborné komunikaci
Popis:Jazykovědné sdružení, pobočka při Ostravské univerzitě, si Vás dovoluje pozvat na přednášku, kterou prosloví doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. z Ústavu českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Datum konání:11.11.2009
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

12. kulatý stůl (mezinárodní konference z cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi)
Popis:Již tradiční setkání lingvistů, literárních vědců a didaktiků zaměřené na komunikaci s dětmi a mládeží prostřednictvím textu i obrazu.
Datum konání:05.11.2009 - 06.11.2009
Místo konání:posluchárny G 414, G 403, G 407 a G 402,
budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Konference Čeština - jazyk slovanský 3
Datum konání:15.02.2009 - 30.04.2009
Místo konání:web konference
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://konference.osu.cz/cestina

Studentská vědecká videokonference katedry českého jazyka a literatury s didaktikou
Popis:prezentace prací studentů KCD a studentů katedry knižničných a slovakistických štúdií FPF PU v Prešově
Datum konání:23.04.2009
Místo konání:posluchárna G414 (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra knižničných a slovakistických štúdií (FPF PU v Prešově)

Lydie Romanská - Jak se rodí báseň?
Popis:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinet literatury pro děti a mládež, literární a jazykové komunikace s dětmi zvou na tradiční dubnové setkání s literárním tvůrcem, tentokrát pod názvem Jak se rodí báseň?
Datum konání:21.04.2009
Místo konání:budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Kabinet literatury pro děti a mládež, literární a jazykové komunikace s dětmi

Jak se rodí báseň? Nad básnickými knihami ostravské básnířky Lydie Romanské
Popis:Setkání studentů oboru český jazyk se zaměřením na vzdělávání s uznávanou ostravskou básnířkou spojené s autorským čtením z nové básnické sbírky Svlékání z růže.
Datum konání:02.04.2009
Místo konání:posluchárna G 414, budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

2. ročník studentské vědecké konference 2008
Popis:Výsledky svých badatelských aktivit v jazykové a literární oblasti představili posluchači Učitelství pro 1. stupeň základních škol a oboru Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol.
Datum konání:25.04.2008
Místo konání:KCD PdF OU, budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/?id=5166

Setkání se spisovatelem Lubomírem Manem
Popis:U příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy proběhla beseda s prozaikem a publicistou Lubomírem Manem, autorem čtenářsky úspěšných a opakovaně vydávaných knih pro mládež ze sportovního prostředí.
Datum konání:02.04.2008
Místo konání:KCD PdF OU, budova G
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

11. kulatý stůl v cyklu Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
Popis:Téma: Komunikace jako klíč k dětem a mládeži. Mezinárodní setkání didaktiků, jazykovědců a literárních vědců, na němž jsou již tradičně otevírána zajímavá témata především z oblasti lingvistiky, literární vědy, didaktiky mateřského jazyka, didaktiky literární výchovy.
Datum konání:15.11.2007 - 16.11.2007
Místo konání:KCD PdF OU (budova G)
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Kabinet literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace

1. ročník studentské vědecké videokonference 2007
Popis:Virtuální mezinárodní studentská vědecká konference, která spojila Ostravu a Prešov, konkrétně katedru českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU s katedrou knižničných a slovakistických štúdií Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. Studenti Pedagogické fakulty Ostravské univerzity předkládali především témata lingvisticko-didaktického zaměření, jejich slovenští kolegové soustředili svou odbornou pozornost také na oblast literární.
Datum konání:25.04.2007
Místo konání:KCD PdF OU (budova G) a KKSŠ FHPV PU
Pořadatel:Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou,
Katedra knižničných a slovakistických štúdií (Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Přešove)
WWW: http://pdf.osu.cz/kcd/?id=2777


Přednášky realizované na pobočce Jazykovědného sdružení při Ostravské univerzitě v roce 2014Přednášky realizované na pobočce Jazykovědného sdružení při Ostravské univerzitě v roce 2015Přednášky realizované na pobočce Jazykovědného sdružení při Ostravské univerzitě v roce 2016