Studentská odborná konference 2024

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU zve učitele i studenty na odborné setkání, na kterém vybraní studenti představí témata a výsledky svých bakalářských, diplomových a disertačních prací (projektů).

Setkání se uskuteční 16. dubna 2023 od 14.00 do 16.00 v učebně SD201 (budova SD).

Program

1. Michaela Kolářová
Didaktické aspekty výuky žáků 1. stupně ZŠ s odlišným (vietnamským) mateřským jazykem
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
 
2. Aneta Meierová
Problematika vyjmenovaných slov na 1. stupni ZŠ
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
 
3. Bc. Monika Kurletová
Hlasová a řečová příprava budoucích učitelů
Studijní obor: Učitelství českého jazyka pro ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
 
4. Ivana Dudová
Zvuková stránka mluveného projevu žáků na ZŠ
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (kombinované studium)
Vedoucí práce: Mgr. Markéta Saforková Myšková, Ph.D.
 
5. Matěj Tuhovčák
Ženy-spisovatelky a ženy-postavy v české literatuře 19. století
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
 
6. Michaela Hůlková
Dvojí pohled na Anglii perspektivou českých literátů
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.
 
7. Mgr. Eliška Řehulková
Environmentální problematika v současné literární tvorbě pro děti – projekt SGS
Studijní obor: Didaktika českého jazyka a literatury (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
 
8. Terezie Pešlová
Specifika nejnovějších textů Radůzy + hudební vystoupení
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 08. 04. 2024