OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou > Vyjeď s námi do zahraničí

Zahraniční kontakty KCD

KCD spolupracuje s následujícími zahraničními institucemi:

  • Institut für Slawistik, Universität Wien (Rakousko)
  • Hochschule Zittau/Görlitz (Německo)
  • Uniwersytet Opolski (Polsko)
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko)
  • Katedra lingvodidaktiky a interkultúrnych štúdií, Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (Slovensko)
  • Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita (Slovensko)
  • Inštitút slovakistických, mediálních a knižničných štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita (Slovensko)
  • Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok (Slovensko)

Zahraniční hosté katedry KCD


facebook
rss
social hub