Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci Didaktické impulsy 4 (DIDAI4)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logo

Organizační výbor mezinárodní vědecké konference Didaktické impulsy 4 (DIDAI4) pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dne 16. října 2021 zve na další odborné setkání didaktického zaměření zejména doktorandy bohemistických a literárních oborů, studenty nejvyšších ročníků kombinací s češtinou i příbuzných oborů, pedagogy spřízněných pracovišť, učitele základních i středních škol a další aktivní zájemce z domova i zahraničí.


Čas a místo konání:

 • sobota 16. října 2021 od 10 do 16 hod. (s přihlašováním od 9.30 hod.) v online prostředí MS Teams

Jednací jazyky:

 • čeština, slovenština, polština

Možné zaměření příspěvků:

 • didaktika českého jazyka jako jazyka mateřského,
 • výuka českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí, výuka mateřského jazyka v dalších zemích mimo ČR,
 • didakticko-pedagogické aspekty školní výuky v širším smyslu (nejlépe na pozadí výuky mateřského jazyka a literatury),
 • metodologie pedagogického výzkumu a jeho přínos pro školní výuku (nejlépe ve vztahu k výuce mateřského jazyka a literatury),
 • literárněvýchovná problematika (ve školní výuce vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v ČR nebo analogicky v zahraničí),
 • čtení a čtenářství v praxi současné školy v ČR i v zahraničí apod.

Maximální délka vystoupení:

 • 10 až 12 minut

Podmínka konferenčního vystoupení:

 • elektronická powerpointová prezentace v předepsané šabloně (všem přihlášeným bude odeslána 1. října 2021),
 • maximální rozsah: 10 snímků (kromě společné úvodní stránky), rozsah je třeba dodržet,
 • vystupující účastníci konference odešlou příslušnou prezentaci nejpozději 3 dny předem, tj. do 13. října 2021, na adresu: ,
 • všechny powerpointové prezentace budou po skončení konference zveřejněny na webových stránkách KCD (namísto vydání sborníku), jejich předáním souhlasí účastník konference s tímto postupem.

Registrace na konferenci:

 • registrace na konferenci je bezplatná;
 • registrovat se je možné ihned, nejpozději do 24. září 2021, a to prostřednictvím návratky, která je součástí této pozvánky,
 • návratku s názvem příspěvku a výstižným abstraktem zašlete do 24. září 2021 na adresu: ,
 • o registraci prosíme všechny, tedy i účastníky bez příspěvku.

Důležité termíny:

24. září 2021:
registrace na konferenci, návratka + abstrakt příspěvku (na adresu )
1. října 2021:
všem přihlášeným bude rozeslán cirkulář ke konferenci (vč. programu) + šablona powerpointové prezentace + pokyny k online přihlášení na konferenci
13. října 2021:
odeslání powerpointové prezentace (na adresu )
16. října 2021:
konference

Organizační tým:Těšíme se na brzkou odpověď a příjemné online setkání!

Za organizační tým
Kamila Sekerová


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 04. 2021