Přednášky realizované na pobočce Jazykovědného sdružení při Ostravské univerzitě v roce 2014

PhDr. Jakub Železný

Vedoucí moderátor Redakce zpravodajství České televize
Jazyk v současném televizním zpravodajství
18. března 2014

Dr. Jarosław Malicki

Katedra slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Česká toponymie kladského území. Vývoj a interpretační problémy
1. října 2014

Doc. PhDr. Svatopluk Pastyřík, Ph.D.

Několik poznámek k moravskému vinařskému sociolektu
22. října 2014

PhDr. Jakub Železný

Vedoucí moderátor Redakce zpravodajství České televize
Hlavní aspekty práce moderátora v současném televizním zpravodajství
11. prosince 2014


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2017