Studentská odborná konference 2023

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU zve učitele i studenty na odborné setkání, na kterém vybraní studenti představí témata a výsledky svých bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Setkání se uskuteční 24. dubna 2023 od 14.00 do 16.00 v učebně SB 205 (budova SB).

Program
1.
Ludmila Marxová
Kategorie slovesného času jako předmět jazykové výuky na 1. st. ZŠ
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
2.
Iva Kostková
Prvky jablunkovského nářečí v mluvených projevech žáků 1. stupně ZŠ
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
3.
Filip Hartmann
Interference při výuce češtiny jako druhého jazyka
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (prezenční studium)
Vedoucí práce: Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
4.
Ing. Beáta Kotulková
Analýza učebnic českého jazyka pro 7. třídu ZŠ a jejich didaktické využití se zaměřením na problematiku skladby
Studijní obor: Učitelství českého jazyka pro ZŠ (kombinované studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.
5.
Kateřina Vronková
Téma neúplné rodiny v současné české próze s dětským hrdinou
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: Mgr. Andrea Balharová, Ph.D.
6.
Anna Ptáčníková
Současná uměleckonaučná literatura o člověku
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.
7.
Bc. Zuzana Lipowská
Využití komiksových adaptací v literární výchově na 2. stupni ZŠ
Studijní obor: Učitelství českého jazyka pro ZŠ (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.
8.
Mgr. Eliška Řehulková
Environmentální problematika v současné literární tvorbě pro děti
Studijní obor: Didaktika českého jazyka a literatury (prezenční studium)
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2023