Kulatý stůl 2023

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Kulatý stůl 2023 na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU proběhne v pátek 21. dubna 2023 od 9:00 hod. v místnosti SB202 (budova SB).


Program
9:00 – 9:15 hod.:
zahájení, přivítání účastníků (doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.)
 
9:15 – 11.30 hod.:
1. blok diskusních příspěvků (moderuje Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.)
 
Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D. (Ostravská univerzita)
Česká autorská poezie pro děti a mládež 2000–2022
Mgr. Andrea Balharová, Ph.D. (Ostravská univerzita)
Česká říkadlová tvorba pro děti od roku 2000 po současnost
prof. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. (Prešovská univerzita)
Životný pocit detského subjektu v poézii pre deti
Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové)
Trendy v současné poezii pro děti
doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D. (Ostravská univerzita)
Slovo – obraz – hudba v poezii pro děti nového milénia v intermediální perspektivě
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Petr Borkovec – mezi dětským a dospělým recipientem
 
11:30 – 13:00 hod.:
přestávka (oběd)
 
13:00 – 15:30 hod.:
2. blok diskusních příspěvků (moderuje doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.)
 
Mgr. Dávid Dziák, Ph.D. (Prešovská univerzita)
Poetologické a hodnotové variácie dvoch žánrov súčasnej poézie pre deti: inštruktívna poézia a poézia faktu (a ich didaktické využitie)
PhDr. Václav Jindráček, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
Současná dětská poezie pohledem ze školních lavic
Mgr. Filip Komberec, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Poezie posledních dvou dekád v čítankách pro 1. stupeň ZŠ
doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. (Ostravská univerzita)
Výsledky analýz vybraných čítanek pro 2. stupeň základních škol (zastoupení poezie pro děti a mládež)
Mgr. Vladimíra Pánková, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni)
Aluze na Sládkovu Lesní studánku v současné poezii pro děti
 
15:30 hod.:
ukončení, neformální diskuse, rozloučení (doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.)


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 04. 2023