Pozvánka na mezinárodní vědeckou konferenci Didaktické impulsy 3 (DIDAI3)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


logo Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity si dovoluje pozvat jak širokou odbornou veřejnost, tak zájemce z řad učitelů na v pořadí již třetí setkání v rámci cyklu mezinárodních vědeckých konferencí s názvem Didaktické impulsy (DIDAI3). Konference se uskuteční v sobotu 17. října 2020 od 10 do 16 hodin.

Tematicky je konference zaměřena především na tyto okruhy: didaktika českého jazyka jako jazyka mateřského, výuka českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí, výuka mateřského jazyka v dalších zemích mimo ČR, didakticko-pedagogické aspekty školní výuky v širším smyslu (nejlépe na pozadí výuky mateřského jazyka a literatury), metodologie pedagogického výzkumu a jeho přínos pro školní výuku (nejlépe ve vztahu k výuce mateřského jazyka a literatury), literárněvýchovná problematika (ve školní výuce vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v ČR nebo analogicky v zahraničí), čtení a čtenářství v praxi současné školy v ČR i v zahraničí apod.


Organizační výbor mezinárodní vědecké konference Didaktické impulsy 3 (DIDAI3) pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dne 17. října 2020 zve na další odborné setkání didaktického zaměření zejména doktorandy bohemistických a literárních oborů, studenty nejvyšších ročníků kombinací s češtinou i příbuzných oborů, pedagogy spřízněných pracovišť, učitele základních i středních škol a další aktivní zájemce z domova i zahraničí.

Čas a místo konání:

 • sobota 17. října 2020 od 10 do 16 hod. (s prezentací účastníků od 9.30 hod.)
 • katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU, budova SA - Fr. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

Jednací jazyky:

 • čeština, slovenština, polština

Možné zaměření příspěvků:

 • didaktika českého jazyka jako jazyka mateřského,
 • výuka českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí, výuka mateřského jazyka v dalších zemích mimo ČR,
 • didakticko-pedagogické aspekty školní výuky v širším smyslu (nejlépe na pozadí výuky mateřského jazyka a literatury),
 • metodologie pedagogického výzkumu a jeho přínos pro školní výuku (nejlépe ve vztahu k výuce mateřského jazyka a literatury),
 • literárněvýchovná problematika (ve školní výuce vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v ČR nebo analogicky v zahraničí),
 • čtení a čtenářství v praxi současné školy v ČR i v zahraničí apod.

Maximální délka vystoupení:

 • 10 až 12 minut

Podmínka konferenčního vystoupení:

 • elektronická powerpointová prezentace v předepsané šabloně (všem přihlášeným bude odeslána 2. října 2020),
 • maximální rozsah: 10 snímků (kromě společné úvodní stránky), rozsah je třeba dodržet,
 • vystupující účastníci konference odešlou příslušnou prezentaci nejpozději 3 dny předem, tj. do 14. října 2020, na adresu: ,
 • všechny powerpointové prezentace budou po skončení konference zveřejněny na webových stránkách KCD (namísto vydání sborníku), jejich předáním souhlasí účastník konference s tímto postupem.

Registrace na konferenci:

 • registrovat se je možné ihned, nejpozději do 25. září 2020,
 • registrace probíhá prostřednictvím on-line formuláře,
 • návratku s názvem příspěvku a výstižným abstraktem (viz přiložená návratka) zašlete do 25. září 2020 na adresu: .

Účastnický poplatek:

 • ve výši 250 Kč,
 • pokyny k platbě budou zaslány e-mailem po provedení registrace,
 • úhradu proveďte bankovním převodem nejpozději do 29. září 2020,
 • při platbě nezapomeňte uvést specifický symbol, který je při registraci účastníkům jednotlivě generován,
 • zahraniční účastníci mohou uhradit poplatek v korunách v hotovosti při prezenci v den zahájení konference, aby nemuseli řešit bankovní poplatky při přeshraničních platbách,
 • v případě potřeby účetního dokladu napište tento požadavek na adresu: , doklad bude předán u prezence,
 • při platbě v hotovosti při prezenci v den konference vystavujeme pokladní potvrzení automaticky,
 • poplatek hradí všichni přihlášení, tedy i účastníci bez příspěvku.

Údaje pro platbu:

Banka: Česká národní banka Ostrava
Nádražní 4, 701 01 Ostrava 1
Číslo bankovního účtu:931761
Směrový kód banky:0710
Měna: CZK
SWIFT kód banky:CNBACZPP
Mezinárodní číslo účtu (IBAN):CZ65 0710 0000 0000 0093 1761
Variabilní symbol:454222
Specifický symbol: číslo bude zasláno po registraci

Důležité termíny:

25. září 2020: on-line registrace na konferenci, návratka + abstrakt příspěvku (na adresu )
29. září 2020:zaplacení konferenčního poplatku
2. října 2020:všem přihlášeným bude rozeslán cirkulář ke konferenci (vč. programu) + šablona powerpointové prezentace
14. října 2020:odeslání powerpointové prezentace (na adresu )
17. října 2020:konference

Organizační tým:

Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D. (vedoucí organizačního týmu)kontakt:
doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.kontakt:
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.kontakt:
doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.kontakt:
doc. Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D.kontakt:

Těšíme se na brzkou odpověď a setkání v Ostravě!

Za organizační tým
Kamila Sekerová


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2020