Projekty / akce / konference

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou pokračuje ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou

Od roku 2008 spolupracuje naše katedra s Institutem slavistiky Vídeňské univerzity a s katedrou bohemistiky PdF UJEP v Ústí nad Labem a s podporou programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, organizuje vědecké exkurze.

Česká, slovenská a polská výslovnost jako výzkumné téma

Zajímáte se o slovanské jazyky, zvláště o češtinu, slovenštinu a polštinu? Pokud ano, pak můžete zhlédnout záznam přednášky uskutečněné 23. dubna 2021 pod záštitou Jazykovědného sdružení ČR.

S Lenkou Lagronovou nejen o Boženě Němcové

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Literárněvědná společnost, pobočka Ostrava, uspořádaly ve čtvrtek 30. listopadu 2017 setkání s významnou českou dramatičkou a dramaturgyní Lenkou Lagronovou.

Fotoreportáž z Noci vědců 2017

Noc vědců 2017 na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty OU.