Pozvánka na přednášku České divadlo a drama první republiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU, Kabinet literatury pro děti a mládež, literární a jazykové komunikace s dětmi a Literárněvědná společnost, pobočka Ostrava zvou na přednášku a následnou diskuzi pod názvem

České divadlo a drama první republiky


Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.

Mgr. Jana Cindlerová, Ph.D.

Slezská univerzita Opava, DAMU Praha


Přednáška se uskuteční 4. dubna 2019 ve 12.30 v posluchárně SB 205, v budově SB Pedagogické fakulty OU v Ostravě, Fráni Šrámka 3.

20. a 30. léta dvacátého století zaujímají v dějinách českého divadla unikátní postavení. Pestrost proměn české dramatiky i divadelního jazyka, jejich kvalita stejně jako kvantita způsobily takový rozkvět českého divadelního umění, že poprvé v tomto období razantně zasáhlo i do evropského kontextu. Některá jeho klíčová jména a díla rezonují v naší kultuře dodnes, jiná neprošla zkouškou času nebo v jeho průběhu z různých důvodů zapadla.

Přednáška Jany Cindlerové přiblíží zlatý věk českého divadla stejně jako podněty, které nabízí aktuálnímu dnešku.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 03. 2019