Mezinárodní vědecká konference Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Organizační výbor mezinárodní vědecké konference Didaktické impulsy 1 (DIDAI 1) pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF dne 16. února 2019 zve na toto první odborné setkání didaktického zaměření zejména doktorandy KCD, doktorandy z podobných pracovišť jiných VŠ, studenty nejvyšších ročníků kombinací s češtinou i příbuzných oborů, pedagogy katedry i spřízněných pracovišť a další aktivní zájemce z domova i zahraničí.

Doba konání: sobota 16. února 2019 od 10 do 15 hod. (s prezentací účastníků od 9.30 hod.)

Místo konání: katedra českého jazyka a literatury s didaktikou, Fr. Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština

Možné zaměření příspěvků: didaktika českého jazyka jako jazyka mateřského, výuka českého jazyka pro jinojazyčné mluvčí, výuka mateřského jazyka v dalších zemích mimo ČR, didakticko-pedagogické aspekty školní výuky v širším smyslu (nejlépe na pozadí výuky mateřského jazyka a literatury), metodologie pedagogického výzkumu a jeho přínos pro školní výuku (nejlépe ve vztahu k výuce mateřského jazyka a literatury), literárněvýchovná problematika (ve školní výuce vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura v ČR nebo analogicky v zahraničí), čtení a čtenářství v praxi současné školy v ČR i v zahraničí apod. Žádoucí je orientace na 1. a 2. stupeň základní školy, jinak řečeno na období povinné školní docházky.

Maximální délka vystoupení: 10 až 12 minut

Podmínka konferenčního vystoupení: elektronická powerpointová prezentace s označením názvu, termínu a místa konání konference (DIDAI 1, Ostrava 16. 2. 2019), maximální rozsah: 10 snímků (včetně společné úvodní stránky). Vystupující účastníci konference odešlou příslušnou prezentaci organizačnímu výboru nejpozději 3 dny předem, tj. do 13. února 2019. Všechny powerpointové prezentace budou po skončení konference zveřejněny na webových stránkách KCD (namísto vydání sborníku), jejich předáním organizátorům souhlasí účastník konference s tímto postupem.

Předpokládaná účast: 20 aktivních účastníků

Účastnický poplatek: 200,- Kč

Na konferenci bude zajištěno drobné občerstvení.


Termíny:
Elektronické přihlášky (návratky) posílejte nejpozději do 16. ledna 2019.
1. cirkulář ke konferenci (vč. programu) bude rozeslán všem přihlášeným do 21. ledna 2019.
Úhrada účastnického poplatku na určený účet (bude sdělen v 1. cirkuláři): do 31. ledna 2019
Odeslání powerpointové prezentace (na adresu ): do 13. února 2019

Elektronická přihláška (návratka) soubor doc 0,01 MB


Ostrava 10. prosince 2019


Zpracovali:


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2019