Přednášky realizované na pobočce Jazykovědného sdružení při Ostravské univerzitě v roce 2015

Přednáškové odpoledne PRAŽSKÉ JARO V OSTRAVĚ

Dalibor Lehečka

Ústav pro jazyk český AV ČR
Nástroje pro badatele (nejen) historického jazyka
24. března 2015

Mgr. Alena A. Fidlerová, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Neprávem zapomínaný: František Jan Tomsa
24. března 2015

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Protetické v- v Čechách
24. března 2015

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Jak zkoumat konstrukční variabilitu: sbal si svých pět švestek
24. března 2015

PhDr. Ondřej Dufek

Ústav pro jazyk český AV
Jazykové ideologie v mediálním diskurzu: korpusový přístup
24. března 2015

Křest knihy: J. David – P. Mácha: Názvy míst. Paměť, identita, kulturní dědictví. Brno: Host, 2014.
24. března 2015

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prefixace u sloves pohybu v češtině
14. dubna 2015

doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Odraz multietnicity karpatského regiónu v slovenskej hydronymii
7. října 2015

doc. Mgr. Taťána Vykypělová, Ph.D.

Ústav pro jazyk český AV ČR, aktuálně Institut für Slawistik, Uniwersität Wien
Úsilí o český katolický překlad Bible před Svatováclavskou biblí
21. října 2015

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D.

Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem
O hybridním tvoření složených sloves, adverbií, interjekcí, nástavbových a synsémantických slovních druhů v současné češtině
4. listopadu 2015

PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
Dynamika vývoje současné ruštiny
18. listopadu 2015


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2017