Přednášky realizované na pobočce Jazykovědného sdružení při Ostravské univerzitě v roce 2016

doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Slovosled verbálních enklitik v staročeské bibli 1. redakce
17. února 2016

Mgr. Miroslav Kubát, Ph.D.

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Stylometrický software QUITA
9. března 2015

prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Staročeské nekrology a jejich význam pro nejstarší období češtiny
11. března 2016

Mgr. Radek Čech, Ph.D.

Katedra českého jazyka Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Teorie komplexních sítí v lingvistice
11. května 2016

PhDr. Lukáš Zábranský, Ph.D.

Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové
Jazykový obraz smrti prezidenta Emila Háchy v českém dobovém tisku v kontextu dalších JOS vybraných významných československých prezidentů
12. října 2016

PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Osobní jména a soudní znalectví
19. října 2016

Mgr. Gabriel Rožai

Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici
Multietnická valaská kolonizácia vo svetle proprií (na príklade toponymie východného Gemera)
28. listopadu 2016


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2017