Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Vedení KCD
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
e-mail:
telefon: 553 46 2644
Sekretariát KCD
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
e-mail:
telefon: 553 46 2636
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
e-mail:
telefon: 553 46 2639
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
e-mail:
telefon: 553 46 2638
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
činnost: didaktika českého jazyka a slohu, jazyková problematika školské komunikace, současný český jazyk
e-mail:
telefon: 553 46 2644
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD
činnost: obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
e-mail:
telefon: 553 46 2635
731 696 960
Odborní asistenti
Balharová Andrea, Mgr.
činnost: literatura pro děti a mládež
e-mail:
telefon: 553 46 2642
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.
činnost: literatura pro děti a mládež
e-mail:
telefon: 553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: lingvistika, bohemistika – zvl. zvuková stránka češtiny, jazyková kultura, vývoj jazyka
e-mail:
telefon: 553 46 2643
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.
katedrový PR koordinátor
činnost: česká literatura 20. století a současná česká literatura, literatura a hudba, literatura a film
e-mail:
telefon: 553 46 2638
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D.
činnost: česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem
e-mail:
telefon: 553 46 2645
Vavříková Pavlína, Mgr., Ph.D.
činnost: bohemistika se zaměřením na současný český jazyk, zvl. gramatika a jazyková kultura
e-mail:
telefon: 553 46 2643
Externisté
Hořínková Ivana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon:
Hyplová Jana, Mgr., Ph.D. e-mail:
telefon: 553 46 2642
Juchelka Gabriel, Mgr. et Mgr. e-mail:
telefon:
Viater Dominik, Mgr. e-mail:
telefon: 553 46 2638
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Členové kabinetu
Balharová Andrea, Mgr.
činnost: literatura pro děti a mládež
e-mail:
telefon: 553 46 2642
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
tajemnice KCD; pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
e-mail:
telefon: 731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
e-mail:
telefon: 553 46 2638
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D.
katedrový PR koordinátor
činnost: česká literatura 20. století a současná česká literatura, literatura a hudba, literatura a film
e-mail:
telefon: 553 46 2638
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
e-mail:
telefon: 553 46 2639

Doktorandi

Doktorandi katedry
Mgr. Dominik Viatermístnost: SA 220
PhDr. Markéta Myšková, Ph.D.místnost: SA 214

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 02. 2021