Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
553 46 2635
731 696 960
Novák Radomil, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
553 46 2638
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
731 696 962
553 46 2637
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
553 46 2644
Sekretariát katedry
Nohelová Šárka
sekretářka KCD
553 46 2636
 
Členové katedry
Profesoři
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
553 46 2639
Docenti
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
553 46 2638
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
činnost: didaktika českého jazyka a slohu, jazyková problematika školské komunikace, současný český jazyk
553 46 2644
Novák Radomil, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
činnost: česká literatura 20. století a současná česká literatura, literatura a hudba, literatura a film
553 46 2638
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D.
vedoucí KCD
činnost: obecná lingvistika, česká lexikologie se zaměřením na současné vývojové trendy a internacionalizaci
553 46 2635
731 696 960
Odborní asistenti
Balharová Andrea, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: literatura pro děti a mládež
553 46 2642
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.
činnost: literatura pro děti a mládež
553 46 2642
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D.
činnost: lingvistika, bohemistika – zvl. zvuková stránka češtiny, jazyková kultura, vývoj jazyka
553 46 2643
Mádrová Jarmila, Mgr.
činnost: bohemistika se zaměřením na zvukovou stránku českého jazyka, vývoj českého jazyka a onomastiku
553 46 2643
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D.
činnost: česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem
553 46 2645
Externisté
 
Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace
Členové kabinetu
Balharová Andrea, Mgr., Ph.D.
katedrový koordinátor pro internacionalizaci
činnost: literatura pro děti a mládež
553 46 2642
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D.
pedagogický poradce pro studijní obory Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ
činnost: česká literatura 19. století, didaktika literární výchovy, světová literatura
731 696 962
553 46 2637
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, řečová komunikace, informační technologie ve výuce češtiny
553 46 2638
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D.
činnost: literatura pro děti a mládež
553 46 2642
Novák Radomil, doc. Mgr. Ing., Ph.D.
tajemník KCD, katedrový PR koordinátor
činnost: česká literatura 20. století a současná česká literatura, literatura a hudba, literatura a film
553 46 2638
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc.
činnost: lingvodidaktika, lingvistika, bohemistika se zaměřením na současný český jazyk a jazykovou kulturu
553 46 2639

Doktorandi

Doktorandi katedry
Bernatíková Kateřina, Mgr.
místnost:
Jungová Marcela, Mgr.
místnost:
Kulhánková Ida, Mgr.
místnost:
Malíčková Zuzana, Mgr.
místnost:
Myšková Markéta, PhDr., Ph.D.
místnost:
Řehulková Eliška, Mgr.
místnost:
Šeflová Karolína, Mgr.
místnost:
Tichá Perutková Jana, Mgr.
místnost:
Tichý Ondřej, Mgr.
místnost:

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 09. 2023