Hlavní zaměření výzkumné činnosti KCD

Výzkumné aktivity KCD jsou zaměřeny především na oblast jazykovědné a literárněvědné bohemistiky s didaktickým rámcem, konkrétně na výzkum školské komunikace a výukového dialogu, čtenářské gramotnosti, dětského čtenářství i vlivu školy na rozvoj čtenářství dětí a mládeže. Další okruh výzkumných aktivit je spojen s problematikou ověřování pozice spisovné češtiny v dnešní době a  postoje české veřejnosti k ní, analýzami mluvené i psané výukové komunikace včetně edukační komunikace v elektronickém prostředí a současné vývojové trendy v oblasti českého jazyka včetně jeho internacionalizace.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017